Alcohol en jongeren

Ooit alcoholgebruik
Het aantal middelbare scholieren dat zegt ooit in hun leven alcohol gedronken te hebben daalde tussen 2003 en 2015 van 84% naar 45%. In 2003 bleek ruim 70% van de ondervraagde 12-jarigen al een eerste glas alcohol te hebben gedronken. Nu heeft slechts 18% van de 12-jarigen gedronken; een spectaculaire daling. Ook het aantal 15- en 16-jarigen dat alcohol heeft gedronken daalt de laatste vijf jaar fors. In 2011 had 83% van de 15-jarigen en 90% van de 16-jarigen alcohol gedronken, nu is dat 65% en 76%.

Maandelijks alcoholgebruik
Sinds 2003 daalt het percentage van jongeren die de laatste maand hebben gedronken. De periode 2003 tot 2015 laat een halvering zien van het aantal jongeren dat de laatste maand gedronken heeft, van 56% naar 25%. Het aantal 15- en 16-jarigen dat de laatste maand alcohol heeft gedronken is van 2003 tot 2015 is gedaald van 72,3% naar 49%.

Excessief drinken
Het percentage jongeren dat aan bingedrinken (meer dan 5 glazen bij een gelegenheid) doet is de afgelopen tijd spectaculair gedaald. Bij 12-jarigen bijvoorbeeld van 17,5% in 2003 naar 2,2% in 2015. Ook 15- en 16-jarigen doen de laatste tien jaar fors minder aan bingedrinken; in 2005 bedroeg het aantal 15- en 16-jarigen dat aan bingedrinken had gedaan de afgelopen 4 weken 57,8%, in 2015 nog maar 39%.

Bron: ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs) en HBSC (Health and Behaviour of School-aged Children)

Wettelijke leeftijdsgrens
Op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het kopen en consumeren van alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar gegaan. Of jongeren weleens alcohol drinken is sterk gerelateerd aan hun leeftijd. Van de 12- tot 15-jarigen drinkt 7% weleens alcohol, tegen 56% van de 15- tot 18-jarigen en 84% van de 18- tot 25-jarigen. 60% van de jongeren tussen 12 en 25 jaar vindt de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcoholbezit en openbaar gebruik precies goed. (Bron: CBS onderzoek: Mening van jongeren over alcoholgebruik).

Zware drinkers
In de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar is het aantal zware drinkers gedaald van 23,8% in 2012 naar 17,1% in 2015. Dat is een daling van 28%. Onder zware drinkers wordt door het CBS verstaan: het drinken van minstens 6 glazen alcoholhouden dranken op minimaal een dag in de week. (Bron: CBS cijfers van Leefstijl en preventief gezondheidsonderzoek).

Alcoholintoxicatie
Het aantal aan alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames van jongeren onder de 18 jaar is met 15% afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Met de 791 (tegenover de 931 van 2015) meldingen van mogelijke alcoholintoxicaties, zit Nederland weer op het niveau van de jaren 2011-2014. Van de alcoholopnames in ziekenhuizen was 52% jongen en 48% meisje. De gemiddelde leeftijd is 15,5 jaar.  (Bron: Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK).