Alcoholconsumptie in Nederland

  • Positieve trend: Nederlanders drinken op steeds latere leeftijd en steeds minder
  • Gemiddelde alcoholconsumptie 17% gedaald sinds 2000 (OESO)
  • Door deze daling zit NL onder het OESO-gemiddelde, inmiddels zo’n 6% lager
  • Een overgrote meerderheid van 92% van de Nederlanders die alcohol consumeren doet dat op verantwoorde wijze (RIVM, 2016)
  • Uit het Nationaal Bieronderzoek blijkt dat Nederlandse bierdrinkers steeds vaker kiezen voor alcoholvrij bier. In 2016 geeft 48% van de bierdrinkers aan wel eens alcoholvrij bier te drinken. In 2015 was dat 45% en 40% in 2014.
  • Het aantal zware drinkers is de afgelopen 15 jaar gedaald van 13,6% in 2001 naar 8,1% in 2016.
  • Nederland scoort op drinkpatroon een 1 op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 minst riskant drinkpatroon is en 5 het meest riskant drinkpatroon). Ter vergelijking Noorwegen scoort een 3 en Rusland een 5.
Factsheet Alcoholconsumptie (171.7 kB)
Factsheet Nederland in internationaal perspectief (223.56 kB)