Alcoholconsumptie

  • Positieve trend: de gemiddelde alcoholconsumptie daalt
  • Nederlanders drinken op steeds latere leeftijd en steeds minder
  • De overgrote meerderheid van de Nederlanders, namelijk 92%, geniet op een verantwoorde wijze van een glas bier, wijn of gedistilleerd
  • In 1979 dronken Nederlanders gemiddeld 9,09 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking. In 2016 was dit 6,98 liter. Dit is een daling van ruim 2 liter ofwel 23%

 

Consumptieontwikkeling van alcoholhoudende dranken per hoofd van de Nederlandse bevolking (index)

  • Het aantal overmatige drinkers* is de afgelopen 15 jaar met 27% gedaald
  • Het aantal zware drinkers** is de afgelopen 15 jaar gedaald van 13,6% in 2001 naar 8,1% in 2016. Dat is een daling van ruim 40%
  • Het aantal zware drinkers onder mensen die alcohol drinken is met 36% verminderd

* Een overmatige drinker is iemand die meer dan 21 (man) of 14 (vrouw) glazen alcohol per week drinkt. Voor 2012 gold 21 glazen ook voor vrouwen.

** Een zware drinker is iemand die minstens 1x per week 6 (man) of 4 (vrouw) glazen of meer alcohol op een dag drinkt. Voor 2012 gold 6 glazen ook voor vrouwen.

Door wijziging in de meetmethoden tussen 2009-2010 en tussen 2013-2014 en een definitiewijziging tussen 2011-2012 zijn de cijfers voor en na deze perioden slechts in beperkte mate te vergelijken