Onverantwoord alcoholgebruik historisch laag

10

apr

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat Nederlanders steeds verantwoorder drinken: Nederlanders drinken steeds minder alcohol en onverantwoord alcoholgebruik is historisch laag

Positieve trend zet door
Uit de nieuwste cijfers van CBS blijkt dat Nederlanders weer minder alcohol drinken dan vorig jaar en minder onverantwoord drinken. Ook de lange termijn schetst een positief beeld. Het aantal overmatige drinkers onder de bevolking is sinds 2001 met 27% gedaald. Het aantal zware drinkers onder de bevolking is in dezelfde periode met 40% gedaald. Demografische ontwikkelingen zoals immigratie zijn hier geen oorzaak van, want ook het aantal zware drinkers onder mensen die alcohol drinken is met 36% verminderd.

Het Nederlandse alcoholbeleid, een mix van wetgeving en zelfregulering, is zeer effectief. Het alcoholgebruik in Nederland daalt en het percentage zware drinkers is de laatste 15 jaar nog nooit zo laag geweest als nu. Er wordt duidelijk minder problematisch gedronken dan in vergelijkbare landen. Strenge Scandinavische regels, zoals accijnsverhogingen en reclameverboden, worden door sommigen als goed voorbeeld genoemd, terwijl juist daar het alcoholgebruik stijgt.

Peter de Wolf, directeur van STIVA: “STIVA is verheugd over deze cijfers. Dit is opnieuw een bevestiging dat we de goede kant opgaan. Toch zijn we er nog niet. STIVA blijft door middel van gerichte campagnes aandacht vragen voor het terugdringen van het aantal overmatige en zware drinkers. Brede samenwerking is de sleutel tot succes.”