Direct naar content gaan

Alcoholcode

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken wordt gemiddeld eens per 2 jaar aangepast aan de politieke-, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen en de jurisprudentie van de Reclamecode Commissie (RCC).

In het menu vindt u de inhoud van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Bij de meeste artikelen treft u een kader met een handleiding van de achtergrond van het artikel en voorbeelden aan. Dit om u te helpen om de Code op de juiste manier toe te passen. Bij de gewijzigde artikelen wordt ook het overgangstermijn vermeld.

Mocht u na het lezen van deze Code nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met STIVA.