6

Claims

Claims

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet:
lid 1
wijzen op de ontremmende werking van alcoholhoudende drank, zoals het verminderen of verdwijnen van angstgevoelens en innerlijke of sociale conflicten.

lid 2
verwijzen naar mogelijke voor de gezondheid gunstige effecten van het nuttigen van alcoholhoudende drank.

lid 3
suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank lichamelijke of geestelijke prestaties verbetert.

lid 4
suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank de sportprestatie positief beïnvloedt.

Handleiding Artikel 6 – Claims
In reclame voor alcoholhoudende drank mogen geen claims of suggesties worden gedaan over de positieve gezondheidseffecten van alcohol. Wel mag er verwezen worden naar de smaakbeleving. Gebruik ook geen woorden als ‘energizing’ en ‘energy’, want hiermee wordt de indruk gewekt dat consumptie van het product energieker maakt. De RCC heeft in verschillende casussen geoordeeld dat deze woorden suggereren dat het de lichamelijke en geestelijk prestatie verbetert.

Verfrissend versus ’t verfrist
In een commercial wordt Strongbow Gold beschreven als ‘sterk verfrissende cider’. Uit deze uitspraak van de RCC werd duidelijk dat ‘fris’ en ‘verfrissend’ gebruikt mogen worden, omdat in de commercial ‘verfrissend’ enkel verwijst naar de smaakbeleving. Een andere uitspraak van de RCC maakte al duidelijk dat de term ’t verfrist’ niet mag worden gebruikt, omdat hier sprake is van suggestie van verbeterde geestelijke of lichamelijke prestaties.

 

 

Artikel 1: Hoeveelheid (Algemeen)Artikel 2: Onthouding (Algemeen)Artikel 3: Alcoholhoudend karakter (Algemeen)Artikel 4: Alcoholpercentage (Algemeen)Artikel 5: Goede smaak en/of fatsoen (Algemeen)Artikel 6: Claims (Claims)Artikel 7: Beroepsuitoefening (Claims)Artikel 8: Sociaal en/of seksueel succes (Claims)Artikel 9: Zwangere vrouwen (Kwetsbare groepen/minderjarigen)Artikel 10: Minderjarigen (Kwetsbare groepen/minderjarigen)Artikel 11: Afgebeelde personen (Kwetsbare groepen/minderjarigen)Artikel 12: Volwassenheid (Kwetsbare groepen/minderjarigen)Artikel 13: Premiums (Kwetsbare groepen/minderjarigen)Artikel 14: Risicovol gedrag (Risicovolle situaties)Artikel 15: Drugs (Risicovolle situaties)Artikel 16: Evenementen:openbare orde (Risicovolle situaties)Artikel 17: Evenementen:risico op lichamelijke letsel (Risicovolle situaties)Artikel 18: Verkeer (Risicovolle situaties)Artikel 19: Sport- en evenementsponsoring (Specifieke vormen)Artikel 20: Gratis verstrekken (Specifieke vormen)Artikel 21: Bereik evenementen (Media)Artikel 22: Bereik radio en tv (Media)Artikel 23: Jongerenzenders (Media)Artikel 24: Actieve internet marketing (Media)Artikel 25: Websites (Media)Artikel 26: Horecapromoties (Diversen)Artikel 27: Proeven in slijterij (Diversen)Artikel 28: Outdoorreclame en bioscoopreclame (Diversen)Artikel 29: Expositie en rondleiding (Diversen)Artikel 30: Sport (Diversen)Artikel 31: Vakbeurzen (Diversen)Artikel 32: Tapinstallaties (Diversen)Artikel 33: Educatieve slogan (Educatieve slogan)Artikel 34: Horeca en retailalert (Alert)