Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Aanpak problematisch alcoholgebruik juiste keuze

Aanpak problematisch alcoholgebruik juiste keuze

Staatssecretaris Blokhuis kondigde vandaag in zijn brief aan de Kamer aan dat het terugdringen van problematisch alcoholgebruik ook onderdeel zal uitmaken van het Nationaal Preventieakkoord. STIVA steunt de keuze om problematisch alcoholgebruik in samenwerking aan te pakken.

In het regeerakkoord was aangekondigd dat het kabinet een Nationaal Preventieakkoord gaat afsluiten met de focus op overgewicht en roken. Naast roken en overgewicht zal problematisch alcoholgebruik ook een thema worden. Over deze drie thema’s zullen aparte deeltafels worden georganiseerd, waarbij zal worden samengewerkt met partijen die verantwoordelijkheid durven nemen en resultaat willen bereiken.

Nederland loopt voorop met verantwoorde alcoholconsumptie
Nederland staat in de absolute top in Europa als het gaat om verantwoorde alcoholconsumptie. In Nederland wordt steeds minder excessief gedronken. Zo is het percentage zware drinkers de afgelopen 15 jaar gedaald met 40%. In vergelijking met landen om ons heen is het percentage bingedrinken relatief beperkt. In Finland gaat het om 36%, in Nederland is dit 6%.

Peter de Wolf, directeur STIVA: “Op dit moment zien we dat ‘the Dutch model’ effectief is. Door de afgewogen balans in Nederland van overheidsbeleid, maatschappelijke ontwikkelingen en inzet vanuit het bedrijfsleven, zien we als resultaat dat excessief alcoholgebruik steeds verder terug wordt gedrongen”.

Samenwerking sleutel tot succes
De staatssecretaris geeft aan dat alleen iets bereikt wordt als er wordt samengewerkt. Er is een evenwichtig pakket aan afspraken nodig dat er in gezamenlijkheid toe moet leiden dat mensen bewuster nadenken over problematisch alcoholgebruik en er ook iets aan doen. STIVA ondersteunt deze visie van harte. Ondanks de positieve cijfers, moet het onze ambitie blijven om problematisch drinken verder te reduceren. Peter de Wolf, directeur STIVA: “Het is juist in het belang van de alcoholsector om excessen tegen te gaan. Misbruik past in geen enkel model van bedrijfsvoering. Het is belangrijk om dit nog meer in samenhang met alle partijen gestalte te geven.”

Inspanningen
Op dit moment is de alcoholsector al actief met initiatieven zoals ‘Geniet, maar drink met mate, de BOB-campagne die de sector naar Nederland heeft gehaald, het plaatsen van het zwangerschapspictogram op etiketten en de boodschap dat je onder de 18 niet moet drinken. Met alle betrokken partijen is STIVA voornemens te kijken hoe we excessief drinken verder kunnen tackelen.