Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Het aantal automobilisten met teveel alcohol op bijna gehalveerd ten opzichte van 10 jaar geleden

Het aantal overtreders van de alcohollimiet bij verkeerscontrole was in 2011 2,4%. Dat is gelijk met het aantal in 2010. Sinds 1999 wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks het alcoholgebruik van bestuurders in het weekeinde onderzocht door middel van een steekproef onder automobilisten. Vergeleken met 10 jaar geleden is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit bijna gehalveerd.

Onder de groep beginnende bestuurders (bestuurders die korter dan 5 jaar hun rijbewijs in bezit hebben en waarbij het alcohollimiet 0.2‰ is) neemt het alcoholgebruik ook af. In 2011 had 4,2% te veel gedronken. In 2010 was dit 4,5%.

Het aantal nuchtere bestuurders (onder de 0,2 promille) lag in 2011 op 93,6 ten opzichte van 93,8% in 2010. Opvallend is dat het dat het aandeel alcoholovertreders na een bezoek aan familie of vrienden de laatste jaren toeneemt van 17% in 2008 naar 23% in 2011, terwijl het aantal overtreders uit horecagelegenheden daalt, van 57% in 2008 naar 50% in 2011. De succesvolle Bob-campagne wordt in de wintermaanden speciaal ingezet om automobilisten en hun passagiers ook bij bezoek aan familie en vrienden aan te sporen de Bob-afspraak te maken. Dit gebeurt met de slogan ‘Bob. Ook als je op visite gaat.’

STIVA is blij met de positieve effecten van de Bob-campagne. Eens te meer blijkt dat samenwerking tussen alcoholbranche, overheid en Veilig Verkeer Nederland niet alleen logisch is, maar ook echt tot gedragsverandering leidt. De combinatie van voorlichting en handhaving werkt. En hoewel het om een serieus onderwerp gaat, lukt het om via een luchtige benadering aan automobilisten duidelijk te maken om voordat zij gaan stappen of op visite gaan een Bob-afspraak te maken.

De komende jaren gaat de alcoholbranche door met investeren in de Bob-campagne. Op 8 juni van dit jaar tekenden Veilig Verkeer Nederland, de Nederlandse Brouwers, de Commissie Gedistilleerd, het Productschap Wijn en STIVA een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2012 t/m 2014.