Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Aantal automobilisten met teveel alcohol op meer dan gehalveerd ten opzichte van 12 jaar geleden

Het aantal overtreders van de alcohollimiet bij verkeerscontrole is 1,8% in 2013. Sinds 2002 is een trendmatige daling te zien van het percentage overtreders, van 4,1% naar 1,8%, een daling van 56%.

Sinds 1999 wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks het alcoholgebruik van bestuurders in het weekeinde onderzocht door middel van een steekproef onder automobilisten. Onder de groep beginnende bestuurders (bestuurders die korter dan 5 jaar hun rijbewijs in bezit hebben en waarbij het alcohollimiet 0.2‰ is) neemt het alcoholgebruik ook af. In 2013 heeft 2,5% van de beginnende bestuurders teveel gedronken, terwijl dit in 2011 nog 3,6% is.

STIVA is blij met deze positieve effecten van de Bob-campagne. Eens te meer blijkt dat samenwerking tussen alcoholbranche, overheid en Veilig Verkeer Nederland niet alleen logisch is, maar ook echt tot gedragsverandering leidt. De combinatie van voorlichting en handhaving werkt. En hoewel het om een serieus onderwerp gaat, lukt het om via een luchtige benadering aan automobilisten duidelijk te maken om voordat zij gaan stappen of op visite gaan een Bob-afspraak te maken.