Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Alcoholconsumptie onder jongeren daalt licht

Alcoholconsumptie onder jongeren daalt licht

Vandaag zijn cijfers gepubliceerd van het HBSC-onderzoek naar de gezondheid, het welzijn, het gedrag en de sociale omgeving van jongeren van 11 tot en met 16 jaar in Nederland. Conclusie: Nederlandse jongeren drinken steeds minder en minder vaak. Wel is er een kleine groep die excessief drinkt wanneer ze eenmaal drinken.

Trends in alcoholgebruik in het voortgezet onderwijs
Voor het ooit hebben gedronken van alcoholhoudende drank en in het recente gebruik is een sterk dalende trend te zien tussen 2003 en 2017. In 2003 had 83,5% van de middelbare scholieren ooit alcohol gedronken, nu is dat 41,6%. Ook 15- en 16-jarigen drinken steeds later: in 2003 had 90% van de 15- en 16-jarige ooit alcohol gedronken, nu is dat gedaald naar 65%. In voorgaande jaren daalde het alcoholgebruik van de Nederlandse jongeren fors. Ten opzichte van vorige meting is de dalende trend ten einde.

Bron:HBSC-2017 ‘Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland,’ p. 114

Excessief drinken
Het percentage jongeren dat aan bingedrinken (meer dan 5 glazen bij een gelegenheid) doet is de afgelopen 15 jaar spectaculair gedaald van 35,2% in 2003 naar 15,6% in 2017. Ten opzichte van vorige meting in 2015 is zijn de percentages voor 12-jarigen stabiel, 13- en 14-jarigen gestegen en voor 15- en 16-jarigen gedaald. Bingedrinken onder hen die de laatste maand alcohol hebben gebruikt is in elke leeftijdscategorie gestegen ten opzichte van vorige meting. Omdat de groep die drinkt in de periode tussen 2003 en 2017 meer dan gehalveerd is, gaat het per saldo wel om een kleinere groep. Conclusie: jongeren drinken steeds minder, maar als ze eenmaal drinken, drinken ze wel veel.

Peter de Wolf (directeur STIVA): “Het is een positief signaal dat het goed gaat met de jongeren in Nederland. Deze groep zit in een belangrijke levensfase waarbij leefstijlpatronen worden ontwikkeld. Onder de 18 jaar zou helemaal geen alcohol gedronken moeten worden. STIVA heeft stevige ambities en wil alcoholgebruik onder minderjarigen nog veel verder terugdringen.”