Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Alcoholreclame via social media alleen naar 18+

Alcoholreclame via social media alleen naar 18+

STIVA actief aan de slag met Nationaal Preventieakkoord

STIVA steunt de keuze om problematisch alcoholgebruik in samenwerking aan te pakken en draagt actief bij aan het behalen van de doelstellingen die zijn geformuleerd.
De alcoholsector heeft een lange historie van initiatieven zoals ‘Geniet, maar drink met mate, de BOB-campagne, het zwangerschapspictogram op etiketten en de boodschap dat je onder de 18 niet moet drinken. STIVA heeft de afgelopen maanden samen met andere partijen gekeken hoe zij een verdere bijdrage kan leveren aan het terugbrengen van excessief drinken.

Inzet
STIVA is penvoerder van de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame; de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Daarin worden aanvullende regels opgenomen die voorkomen dat alcoholreclame terecht komt bij minderjarigen op social media. Peter de Wolf, directeur STIVA: “Voordeel is dat dit veel sneller gaat dan wetgeving en dat op deze wijze zowel de vraag- als aanbiederskant zorgvuldig zijn afgedekt. Heel concreet hebben wij een deal gemaakt met de vier grote social media platforms (Youtube, Snapchat, Facebook en Twitter) wereldwijd, waarbij zij zorgdragen dat alcoholreclame niet terecht komt bij 18-minners en de alcoholsector zich committeert niet in te kopen op profielen van personen onder de 18 jaar.”

Gerichte aanpak
Nederlanders drinken steeds minder jong, minder vaak en minder veel, maar er zijn specifieke groepen die wanneer ze eenmaal drinken dat fors doen. Daarom is in het Nationaal Preventieakkoord opgenomen dat er gewerkt gaat worden via o.a. campagnes en aanpakken gericht op doelgroepen als studenten en plattelandsjongeren. Ook zal de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik geactualiseerd worden en toegankelijk gemaakt voor alle leden van studentenverenigingen.

Verder zal STIVA samen met de Nederlandse Brouwers een code opstellen voor verantwoorde marketing van alcoholvrij bier en zullen alcoholproducenten zich aansluiten bij de NIX18 alcohol campagne, waardoor de zichtbaarheid van de boodschap wordt vergroot.

Peter de Wolf, directeur STIVA: “We zien dat het Nederlandse beleid effectief is. Maar door gezamenlijke inspanningen kan het nog beter. STIVA gaat zich actief richten via een campagne en interventies op de groep jongvolwassenen. We vinden echt dat het excessieve alcoholgebruik van deze groep nog verder naar beneden moet.”

Samenwerking sleutel tot succes
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) geeft aan dat alleen iets bereikt wordt als er wordt samengewerkt. Er is een evenwichtig pakket aan afspraken opgesteld dat er in gezamenlijkheid toe moet leiden dat mensen bewuster nadenken over problematisch alcoholgebruik en daar ook naar handelen. De thema’s zijn alcohol en de school en studieomgeving, marketing van alcoholhoudende drank, vermengen van winkelfuncties met alcohol, bewustwording en vroegsignalering, een gezonde sportomgeving en naleving en handhaving bij leeftijdsgrens en dronkenschap. De doelstellingen zijn kwantitatief, realistisch en tegelijkertijd ambitieus en hebben een horizon op 2040.