Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Bericht dat je van een glas alcohol per dag korter leeft onjuist

Bericht dat je van een glas alcohol per dag korter leeft onjuist

Het is jammer dat de consument vrijdag jl. op het verkeerde been is gezet door alle berichtgeving. Het beeld dat toen ontstond was dat het ongezond zou zijn om ook maar één drankje te drinken. STIVA is blij dat dit nu is rechtgezet en de consument dus gewoon kan genieten van een glaasje bier, wijn of gedistilleerd, mits met mate gedronken.

Wake-up call
STIVA is van mening dat dit een ernstige wake-up call zou moeten zijn voor de wetenschap en de (wetenschaps)media. Zij hebben een belangrijke rol in het informeren van de consument, juist als het gaat om soms complexe vraagstukken. De schijn die dit incident met zich meedraagt, is dat wetenschappers bewust onjuiste informatie hebben gepresenteerd en hebben gegoocheld met de feiten. STIVA vindt dit een wetenschappelijke doodzonde.

Wetenschappelijke consensus hard nodig
Tegelijkertijd vindt STIVA het belangrijk dat vooral geleerd wordt van dit incident en dat er bijvoorbeeld via het Nationaal Preventie Akkoord zorg voor wordt gedragen dat er in de toekomst consensus over wetenschappelijke feiten ontstaat en daarnaast ook wordt nagedacht over het belang van heldere en eerlijke wetenschapscommunicatie richting de consument.

Zie Volkskrant 19 april: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/bij-nader-inzien-blijkt-dat-je-van-een-glas-alcohol-per-dag-niet-aantoonbaar-korter-leeft~a4594306