Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Bob-campagne redt levens

Bob-campagne redt levens

Vandaag ondertekenen Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), SpiritsNL, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, en de Nederlandse Brouwers een nieuwe driejarige samenwerking. De voortzetting van de samenwerking met de producenten van alcoholhoudende dranken in de jaren 2015 tot en met 2017 zorgt ervoor dat Veilig Verkeer Nederland de activiteiten van de Bob-campagne kan blijven uitvoeren.

Sinds de invoering van de Bob campagne in 2001 is een daling te zien van het aantal alcoholincidenten. Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat het aantal overtreders van de alcohollimiet bij verkeerscontroles gedaald is van 4,1% in 2002 naar 1,8 % in 2013. Onder de groep beginnende bestuurders neemt het alcoholgebruik ook af. Zo daalde het percentage overtreders van 4,8% in 2008 naar 2,5 % in 2013. De Bob-afspraak is door de Nederlandse weggebruiker enthousiast omarmd. Vanaf het begin van de Bob-campagne is het aantal drankrijders en, nog belangrijker, het aantal slachtoffers als gevolg van alcohol in het verkeer sterk teruggelopen. Was er in 2000 nog sprake van 200 dodelijke slachtoffers, in 2013 is dat gehalveerd. In dezelfde periode liep het aantal ziekenhuisslachtoffers terug van 3.200 naar 2.200.

VVN-directeur Linda van der Eijck: ”Veilig Verkeer Nederland is verantwoordelijk voor het creëren van het rechtstreekse contact met het publiek. Zo zijn wij aanwezig tijdens landelijke, regionale en lokale evenementen met onze campagneteams. Ook maken we veel gebruik van social media. Veilig Verkeer Nederland zet in op de online Bob-community op Facebook (www.facebook.com/bedanktBob). Hiermee hebben we in drie jaar tijd meer dan 300.000 contact-momenten gehad tijdens alcoholcontroles. Ruim 17.500 mensen volgen Bob op Facebook en meer dan 230.000 festivalbezoekers maakten Bob-afspraken met ons. We gebruiken Facebook en het VVN-Panel om de mening bij onze achterban te peilen en te achterhalen wat er leeft op straat. De dalende trend van het aantal alcohol gerelateerde ongevallen sterkt ons in de gedachte dat de Bob-campagne springlevend is”.

STIVA-directeur Peter de Wolf: “Evaluaties laten zien dat deze campagnes breed gewaardeerd worden, vooral bij matige drinkers. En dat is precies de bedoeling. De primaire doelgroep van de Bob-campagne zijn (auto) bestuurders van 18 jaar en ouder. Door de boodschap te segmenteren wordt de benadering gerichter. Het consumptiegedrag binnen de groep automobilisten verschilt. Bierdrinkers hebben ander drinkgedrag dan drinkers van gedestilleerd of wijn. Daar wordt onze aanpak op afgestemd. Een brede samenwerking tussen alle relevante stakeholders in het alcoholbeleid is nodig en heeft zijn effect bewezen. Het is belangrijk hiermee door te blijven gaan”.