Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar

In het regeerakkoord is opgenomen dat de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar gaat. Dit gaat gepaard met intensieve voorlichting en adequate handhaving.

De verhoging van de minimumleeftijd zat er al langer aan te komen. In juli was er een initiatiefwet ingediend om de minimumleeftijd te verhogen naar 18 jaar. In aanleg was er in de Tweede Kamer een meerderheid voor dit voorstel. STIVA vindt het een positieve ontwikkeling dat ook het belang van voorlichting en goede handhaving erkend wordt. Dit zijn immers noodzakelijke voorwaarden om ervoor te zorgen dat jongeren en hun ouders zich ook committeren aan het niet drinken voor hun 18de jaar.