Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Geen alcoholreclame in 2015 op vijf jongerenzenders

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Voor het komende jaar (1 januari 2015 t/m 31 december 2015) zijn de televisiezenders Disney Channel, Disney XD, NIckelodeon en TeenNick als jongerenzender vastgesteld. Voor de radio is dit de zender SLAM!FM. Een jongerenzender is een zender die gemiddeld méér dan 25% minderjarigen (jonger dan 18 jaar) bereikt.

 

Jongerenzenders in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA)

De RvA verbiedt reclame voor alcoholhoudende drank te vertonen aan een publiek dat voor méér dan 25% bestaat uit minderjarigen. Daarom heeft de alcoholbranche in het kader van de zelfregulering duidelijke afspraken gemaakt op welke zenders wel en op welke zenders niet zal worden geadverteerd. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek is uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het programma-aanbod van een zender.

Verantwoorde marketing

De alcoholbranche vindt het belangrijk dat jongeren zo weinig mogelijk worden bereikt met alcoholreclame. STIVA directeur Peter de Wolf: “Bier, wijn en gedistilleerde dranken zijn mooie ambachtelijke producten waar je – mits met mate gedronken – ontzettend van kan genieten. Maar alcoholhoudende drank is gemaakt voor volwassenen, niet voor jongeren. Daarom kiezen we er al tientallen jaren voor om onze marketing niet te richten op 18-minners. We hebben ook voor 2015 weer een onderzoek naar jongerenzenders laten uitvoeren”.

Televisiezenders

In de analyse voor TV zijn de volgende zenders betrokken: NPO 1, NPO 2, NPO 3, RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Lounge, RTL Crime, Net 5, SBS 6, Veronica, Comedy Central, Comedy Central Family, MTV, Discovery Channel, National Geographic Channel, Disney XD, TeenNick, Disney Channel, Kindernet, Nickelodeon, TLC, ID (Investigation Discovery), Fox, Fox Sports 1 Eredivisie, Fox Sports 2, Fox Sports 3 Eredivsie, Fox Sports 4, Fox Sports 5 Eredivisie en 24Kitchen. De gegevens voor de analyse van de televisiezenders zijn afkomstig van de Stichting KijkOnderzoek.

De zender Kindernet heeft geen uitzendingen in het tijdvak 21.00-06.00 uur. Op deze zender is het door de Mediawet niet toegestaan om alcoholreclame uit te zenden.

Radiozenders

De gegevens voor de analyse van de radiozenders zijn afkomstig uit het Nationaal LuisterOnderzoek (NLO) dat Intomart GfK in opdracht van Stichting NLO heeft uitgevoerd. In het NLO worden alleen de zenders vermeld die aan het Radio-onderzoek deelnemen. Gemiddeld worden 45 radiozenders gemeten en deze maken ongeveer 95% van het totale luistervolume uit.

Alcoholreclame rondom programma’s op TV en radio

Voor alle overige televisie- en radiozenders geldt: reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, of tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen. Dit is vastgelegd in artikel 22 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Alcoholreclame op social media

Sinds 1 januari 2012 is er al een artikel met extra voorwaarden, waaraan reclame-uitingen op social media moeten voldoen, opgenomen in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. In de meest recente Code die op 1 januari 2014 in werking is getreden, zijn nog twee extra aanscherpingen gedaan. STIVA directeur Peter de Wolf: “Naast televisie en radio neemt de alcoholbranche ook op de social media platorms haar verantwoordelijkheid. Dit is een mooi voorbeeld dat zelfregulering flexibel is, want er kan snel ingespeeld worden op veranderde omstandigheden’’.

Over STIVA

Verenigd in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken een actieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie en het terugdringen van alcoholmisbruik. Tevens bevordert STIVA een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA).