Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Geen alcoholreclame in 2016 op vier jongerenzenders

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Voor het komende jaar (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) zijn de televisiezenders Disney Channel, Disney XD en Nickelodeon als jongerenzender vastgesteld. Voor de radio is dit de zender SLAM!FM. Een jongerenzender is een zender die gemiddeld méér dan 25% minderjarigen (jonger dan 18 jaar) bereikt.

Jongerenzenders in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA)
Volgens de Mediawet is het niet toegestaan alcoholreclame uit te zenden tussen 06.00 en 21.00 uur. Daarnaast verbiedt de RvA reclame voor alcoholhoudende drank te vertonen aan een publiek dat voor méér dan 25% bestaat uit minderjarigen. Daarom heeft de alcoholbranche in het kader van de zelfregulering duidelijke afspraken gemaakt op welke zenders wel en op welke zenders niet zal worden geadverteerd. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek is uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het programma-aanbod van een zender.

Verantwoorde marketing
De alcoholbranche vindt het belangrijk dat jongeren zo weinig mogelijk worden bereikt met alcoholreclame. STIVA directeur Peter de Wolf: “Verantwoorde alcoholconsumptie en verantwoorde marketing gaan bij ons hand in hand. Het is belangrijk dat minderjarigen zo min mogelijk alcoholreclame te zien krijgen. Niet op jongerenzenders adverteren is daar een voorbeeld van.”

Televisiezenders
In de analyse voor TV zijn de volgende zenders betrokken: NPO 1, NPO 2, NPO 3, RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Lounge, RTL Crime, RTL Z, SBS 6, Net 5, Veronica, SBS 9, MTV, Comedy Central, Comedy Central Family, Nickelodeon, Spike, TeenNick, Disney Channel, Disney XD, Discovery Channel, TLC, ID, National Geographic, 24Kitchen, FOX, FOX Sports 1 Eredivisie, FOX Sports 2, FOX Sports 3 Eredivisie, FOX Sports 4, FOX Sports 5 Eredivisie, Eurosport, History, BBC First en Ziggo Sport. De gegevens voor de analyse van de televisiezenders zijn afkomstig van de Stichting KijkOnderzoek.


Radiozenders
De gegevens voor de analyse van de radiozenders zijn afkomstig uit het Nationaal LuisterOnderzoek (NLO) dat GfK in opdracht van Stichting NLO heeft uitgevoerd. In het NLO worden alleen de zenders vermeld die aan het Radio-onderzoek deelnemen. Gemiddeld worden 45 radiozenders gemeten en deze maken ongeveer 95% van het totale luistervolume uit.

Alcoholreclame rondom programma’s op TV en radio
Voor alle overige televisie- en radiozenders geldt: reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, of tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen. Dit is vastgelegd in artikel 22 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Alcoholreclame op social media
Sinds 1 januari 2012 is er al een artikel met extra voorwaarden, waaraan reclame-uitingen op social media moeten voldoen, opgenomen in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. In de meest recente Code die op 1 januari 2014 in werking is getreden, zijn nog twee extra aanscherpingen gedaan. STIVA directeur Peter de Wolf: “Naast televisie en radio neemt de alcoholbranche ook op de social media platorms haar verantwoordelijkheid. In de nabije toekomst zullen we het onderdeel van social media wellicht opnieuw aanpassen als de technologische ontwikkelingen daarom vragen. Dit is een mooi voorbeeld dat zelfregulering flexibel is, want er kan snel ingespeeld worden op veranderde omstandigheden.’’

Over STIVA
Verenigd in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken een actieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie en het terugdringen van alcoholmisbruik. Tevens bevordert STIVA een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA).