Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Het belang van publiek-private partnerschappen

Het belang van publiek-private partnerschappen

Column van Henry Ashworth, CEO International Alliance for Responsible Drinking

Overheden over de hele wereld werken aan verbetering van de gezondheid en iedereen in de particuliere sector kan – en zou – meer moeten doen om dit te ondersteunen als onderdeel van een ‘whole-of-society’ benadering. Vanuit de alcoholsector kunnen we onze toegang tot data, investeringen, consumentenbereik en merken gebruiken om de voortgang te versnellen.

Tussen 2011 en 2015 was ik bijvoorbeeld voorzitter van het ‘Responsibility Deal Alcohol Network’ (RDAN), als de toenmalige Chief Executive van de Portman Group, die zich bezighield met verantwoord marktgedrag van de Britse bier-, wijn- en sterke drank sector. De RDAN maakte deel uit van de ‘Public Health Responsibility Deal’ van het Verenigd Koninkrijk, die samenwerkte met verschillende partners uit de privésector.

Als onderdeel van deze publiek-private samenwerking, verbeterden de alcoholproducenten in het Verenigd Koninkrijk de etikettering, ondersteunden ze ‘community approaches’ om alcoholschade aan te pakken en financierden ze life-skill onderwijsprogramma’s op scholen. Producenten verwijderden ook een miljard eenheden alcohol uit de markt om verantwoordelijke keuzes te ondersteunen en mensen te helpen drinken binnen de richtlijnen met laag risico van de overheid. Dit werd bereikt door een reeks benaderingen, waaronder het inspelen op de vraag van de consument naar een breder scala van dranken met een lager alcoholpercentage en het beperken van het aantal eenheden in single-serve verpakkingen.

Ondertussen maakten retailers, waaronder buurtwinkels, supermarkten en pubs het voor consumenten eenvoudiger om producten met een lager alcoholpercentage te kiezen en committeerden ze zich om alcoholhoudende dranken op een verantwoorde manier uit te stallen en te promoten.

Onze sector trok samen op en toonde aan hoe betrokken bedrijven – producenten, groothandel en retail – overheden kunnen ondersteunen om hun doelstellingen op het gebied van volksgezondheid te bereiken.

Er zijn veel overeenkomsten tussen de Britse aanpak en het ‘Nationaal Preventieakkoord’ waarbij de Nederlandse overheid, gezondheidsorganisaties en de alcoholsector de volksgezondheid zullen verbeteren door het roken, obesitas en het problematische gebruik van alcohol in de komende 20 jaar aan te pakken.

We verwelkomen het werk van STIVA, dat bier-, wijn- en gedistilleerde dranken bij elkaar brengt, en zijn van harte bereid te helpen bij hun werk om overmatig of schadelijk alcoholgebruik te verminderen. Dit bouwt voort op belangrijke commitments om alcoholgebruik door minderjarigen in te dammen, maar bestaat ook uit het ondersteunen van de onafhankelijke evaluatie van de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken en het ontwikkelen van een campagne die is bedoeld om het bewustzijn van jongvolwassenen over verantwoord drinkgedrag te vergroten. De recente reactie van STIVA op een televisieprogramma dat overmatig alcoholgebruik promootte, is een ander voorbeeld van het commitment STIVA.

De leden van IARD zijn de meest toonaangevende producenten van bier, wijn en sterke dranken wereldwijd en vorig jaar lanceerden ze een partnerschap met de vier grote platforms voor sociale media – YouTube, Snapchat, Facebook en Twitter – om ervoor te zorgen dat alcoholreclame geen minderjarigen bereikt. Dit is een belangrijke prestatie en STIVA en haar leden hebben zich ook geëngageerd om deze inspanningen te ondersteunen. Samenwerking tussen verschillend partners hoeft niet noodzakelijk publiek-privaat te zijn en particuliere partnerschappen kunnen belangrijk werk verrichten ter ondersteuning van nationale en mondiale doelstellingen.

Deel uitmaken van de oplossing en schadelijk drinken aanpakken staan ​​centraal in de duurzaamheid van onze sector op de lange termijn en onze gezamenlijke inspanningen kunnen veel verder gaan als we samenwerken

Partnerschappen tussen de publieke sector, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld zijn essentieel voor het realiseren van duurzame groei, ontwikkeling en een betere gezondheid; het is in het belang van iedereen om een ​​brede aanpak van en met de hele maatschappij te omarmen tegen het schadelijke gebruik van alcohol.

Zoals we hebben gezien, is publiek-private samenwerking in het Verenigd Koninkrijk succesvol geweest en ook in Nederland is er de afgelopen jaren al veel bereikt. Nu dit gestructureerd plaats zal vinden via het Nationaal Preventieakkoord, is er nog meer potentie om problematisch alcoholgebruik te verminderen. De inbreng van STIVA in het Nationaal Preventieakkoord kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Henry Ashworth is sinds januari 2017 CEO van de International Alliance for Responsible Drinking (IARD) in Washington DC. Daarvoor was hij als CEO werkzaam voor de Portman Group in het Verenigd Koninkrijk. Verder heeft hij gewerkt voor het kantoor van de Britse premier David Cameron en is hij actief geweest voor het realiseren van Jamie Olivers restaurant Fifteen (project voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt) in het Verenigd Koninkrijk.