Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Jongeren drinken minder

STIVA is blij met de cijfers uit het Peilstationonderzoek dat gisteren gepubliceerd is. Hieruit blijkt dat de dalende trend van alcoholconsumptie door jongeren zich voortzet. Met name bij de 12- t/m 15-jarigen zijn flinke dalingen te zien. Daarnaast blijkt uit de internationale vergelijking dat Nederland het goed doet.

Prevalentie
Het aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken is ten opzichte van 2011 gedaald. Bij de jongste groep is de daling het grootst. In 2007 hadden nog 55,7% van de 12-jarigen ooit alcohol gedronken, in 2011 is dat 35,4 %. Tevens is er ook een daling van het aantal jongeren dat de laatste maand gedronken heeft. Onder 14-jarigen is dit een daling van 30%.

Dronkenschap
Onder de leeftijdsgroepen van 12 t/m 15 jaar is het aantal jongeren dat ooit dronken is geweest gedaald. Daarnaast is ook een daling te zien van het aantal jongeren dat de laatste 30 dagen dronken is geweest. Deze daling is het grootst bij de 14-jarigen, namelijk 35%.

Bingedrinken
Het aantal jongeren onder 12 t/m 15 jaar dat de laatste maand bij een gelegenheid 5 of meer glazen drinkt, is ten opzichte van 2007 afgenomen. Bij 12-jarigen is dit gedaald van 17,5% in 2003 tot 3,3% in 2011. Ook bij 13-, 14- en 15-jarigen is een (grote) daling te zien.

16 t/m 18 jarigen
Onder de 16- t/m 18-jarigen zien we ook deze dalingen, maar minder sterk dan de 12- t/m 15-jarigen. Daar ligt zeker nog ruimte voor verbetering.

Internationale vergelijking
Internationaal gezien scoort Nederland beter dan het gemiddelde bij ooit gedronken en dronkenschap. Landen als Duitsland, Denemarken en UK scoren aanzienlijker slechter. Nederland doet het minder dan het gemiddelde op alcoholgebruik laatste 30 dagen en de hoeveelheid alcohol die bij de laatste gelegenheid is gedronken. Op dit onderdeel scoren landen als Zweden, Finland en Noorwegen slechter dan Nederland.