Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Meest recente cijfers alcohol in lijn met neerwaartse trend

Uit de laatste cijfers van CBS, SpiritsNL, Nederlandse Brouwers en KVNW blijkt dat er in 2016 ongeveer evenveel werd gedronken dan een jaar eerder. De meerjarige trend is al sinds eind jaren zeventig sterk neerwaarts; de gemiddelde Nederlander drinkt nu zo’n 23% minder dan in 1980.

Neerwaartse trend in alcoholconsumptie
Nederlanders dronken het afgelopen jaar ongeveer evenveel als in 2015 (6,98 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking tegenover 6,95 in 2015). Wanneer er naar de lange termijn wordt gekeken is dit verwaarloosbaar; door de tijd heen wordt er namelijk steeds minder gedronken. In 1979 dronken Nederlanders gemiddeld 9,09 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking. In 2016 was dit 6,98 liter. Dit is een daling van ruim 2 liter ofwel 23%. Peter de Wolf, directeur STIVA: “Het aantal liters alcohol per hoofd van de bevolking is niet per se veelzeggend. Probleemdrinken is iets wat we gezamenlijk willen aanpakken. Gelukkig zien we ook dat Nederlanders steeds verantwoorder drinken.”

Onverantwoord alcoholgebruik historisch laag
Uit onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat het aantal overmatige drinkers* de afgelopen vijftien jaar met 27% gedaald is. Het aantal zware drinkers** onder de bevolking is in dezelfde periode met 40% gedaald. Demografische ontwikkelingen zoals immigratie zijn hier geen oorzaak van, want ook het aantal zware drinkers onder mensen die alcohol drinken is met 36% verminderd. Het alcoholgebruik in Nederland daalt en het percentage zware drinkers is de laatste 15 jaar nog nooit zo laag geweest als nu. Er wordt ook duidelijk minder problematisch gedronken dan in vergelijkbare landen.

Consumptieontwikkeling van alcoholhoudende dranken per hoofd van de Nederlandse bevolking (index)

* Een overmatige drinker is iemand die meer dan 21 (man) of 14 (vrouw) glazen alcohol per week drinkt.

** Een zware drinker is iemand die minstens 1x per week 6 (man) of 4 (vrouw) glazen of meer alcohol drinkt op een dag.