Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Nationale Drug Monitor bevestigt Nederlanders drinken minder

Eind juli heeft het Trimbos instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationaal Drug Monitor 2011 (NDM) gepubliceerd. Het doel is om objectief informatie te geven over het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland.

Uit deze monitor blijkt dat de consumptie van alcohol per hoofd van de bevolking sinds 2000 daalt. Tevens is het percentage zware drinkers onder Nederlanders van 12 jaar en ouder tussen 2001 en 2008 gedaald. Echter het aantal ouderen (55-plusser) dat met een alcoholprobleem staat ingeschreven bij een verslavingszorginstelling blijft stijgen.

In deze monitor wordt geconcludeerd dat tussen 2003-2011 het alcoholgebruik (ooit en actueel) onder scholieren van het voortgezet onderwijs is afgenomen. Tevens is het binge drinken (drinken van 5 of meer glazen bij een gelegenheid) onder alle scholieren tussen 2003 en 2011 gedaald. Het aantal jongeren dat met alcoholintoxicatie door een kinderarts in een ziekenhuis wordt behandeld stijgt.

Het beeld is duidelijk: de gemiddelde consumptie daalt en ook jongeren drinken gemiddeld genomen minder veel en minder excessief. STIVA is blij met deze ontwikkeling die in de NDM wordt bevestigd.