Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Partijen goed aan de slag met Preventieakkoord

De alcoholsector en andere partijen zijn hard aan de slag gegaan met het Preventieakkoord, zo concludeert het RIVM in de ‘Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2019‘ dat eerder deze week verscheen.

In deze rapportage is te lezen dat voor het onderdeel problematisch alcoholgebruik inmiddels 65% van de afspraken in uitvoering zijn.

STIVA is medeondertekenaar van het Nationaal Preventieakkoord en is verheugd over de goede voortgang.

Commitments

STIVA is actief bij de onafhankelijke evaluatie van de Reclamecode Alcoholhoudende dranken. Ook zijn er al heel concrete stappen gezet om ervoor te zorgen dat reclame via social media niet bij minderjarigen terecht komt. Daarnaast zijn we al enige tijd bezig met flankerende projecten, zoals KIKID Booze waarbij scholieren op een laagdrempelige maar wel intensieve manier worden betrokken bij het omgaan met groepsdruk. Ook de BOB campagne is een bekende activiteiten waarmee we een bijdrage leveren aan het voorkomen van problematisch alcoholgebruik in het verkeer.

Resultaten

In eerste instantie is de rapportage een proces-evaluatie, maar toch kijken we met een schuin oog naar de targets en we zijn verheugd dat we voorlopig goed op koers liggen. Zo is het percentage van mensen dat overmatig en/of zwaar drinkt inmiddels licht gedaald op weg naar de ambitie om dit op 5% te krijgen in 2040. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor alcoholgebruik tijdens zwangerschap.

 

Deze rapportage geeft vertrouwen voor de toekomst en zal er hopelijk toe leiden dat Nederlandse consumenten nog verantwoorder met alcohol omgaan dan zij al deden.