Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Percentage wekelijks drinkende jongeren gehalveerd

Percentage wekelijks drinkende jongeren gehalveerd

Deze week (24 maart jl.) publiceerde het internationale HBSC netwerk een trendrapportage waarbij gekeken werd naar het aantal jongeren dat wekelijks drinkt. In Nederland is dit meer dan gehalveerd. In 2002 dronk nog 14,1% wekelijks, in 2010 is dit gedaald naar 6,5%.

HBSC

Het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek, kijkt naar diverse leefstijl factoren van jongeren in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar. Bijna 40 landen uit vooral Europa doen mee aan dit grootschalige en langlopende vergelijkingsonderzoek. In Nederland wordt dit onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Nederlandse cijfers

Het Nederlandse onderzoek (meetperiode 2013) is al afgerond. Uit dit onderzoek bleek al dat alcoholconsumptie onder jongeren spectaculair is gedaald in de afgelopen tien jaar. Zo had in 2003 nog 70% van de twaalfjarigen alcohol gedronken, terwijl dit in 2013 gedaald is naar 17%.

Internationale vergelijking nog niet mogelijk

Er is helaas nog geen internationale vergelijking mogelijk op basis van de meest recente cijfers, omdat veel andere landen het onderzoek uit het meetjaar 2013 nog niet hebben afgerond. Als we kijken naar het onlangs gepubliceerde trendrapport, zien we dat in Nederland het percentage jongeren dat wekelijks drinkt is gedaald van 14,1% in 2002 tot 6,5% in 2010. Gelet op de daling die in het Nederlandse onderzoek uit 2013 al te zien is, is het de verwachting dat ook dit cijfer verder de goede kant op zal gaan.

Excessief drinken

Nederlandse jongeren waren in 2010 ook al de minst excessieve drinker in Europa. In de vier vragen op dit thema, scoort Nederland steevast in de top 5 van minst excessieve drinkers en overall levert dat een 1e plaats op. Nederlandse jongeren waren in 2010 de meest verantwoorde drinkers van Europa. Ook hier verwacht STIVA een verdere verbetering van de percentages.

Blijft Nederlandse jongere meest verantwoorde drinker van Europa?

Nederlandse jongeren dronken altijd al relatief weinig en niet excessief. De frequentie van drinken was echter wel relatief hoog, al werd er per keer weinig gedronken. Nu ook dat cijfer verder lijkt te dalen, verwacht STIVA dat in meetjaar 2013/2014 Nederlandse jongeren nog meer dan 4 jaar geleden positief afsteken ten opzichte van hun Europese leeftijdgenoten.