Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Persbericht: Burger compleet in verwarring over verantwoorde alcoholconsumptie

Persbericht: Burger compleet in verwarring over verantwoorde alcoholconsumptie

Na de berichtgeving in diverse media afgelopen vrijdag 13 april en de rectificatie van vandaag in de Volkskrant, blijft de consument in totale verwarring achter. Vooral op social media is te zien dat mensen niet meer weten welke informatie ze nu moeten geloven als het gaat om de effecten van matige alcoholconsumptie.

Afgelopen vrijdag stond in de Volkskrant het artikel: “Gezond drinken bestaat toch niet: ook dat ene glaasje kunt u beter laten staan”. Dit bericht is massaal overgenomen door de overige media. Vandaag is de Volkskrant teruggekomen op dit bericht en geeft aan dat zij zich misleid voelt door de Erasmus Universiteit en ook door de wetenschapper die zij hebben geraadpleegd. Bij nader inzien blijkt dat matige alcoholconsumptie niet leidt tot verkorting van de levensduur. Het onderzoek concludeert dat er met gematigde alcoholconsumptie (tot 10 glazen/week) niets mis is. Het adviseren van een 0-lijn is derhalve niet onderbouwd.

Peter de Wolf, directeur STIVA: “Hier is sprake geweest van een domino-effect: de Volkskrant is op het verkeerde been gezet door wetenschappers en andere media hebben het bericht van de Volkskrant klakkeloos overgenomen. Daardoor is ook de Nederlandse consument om de tuin geleid. Dat die nu niet meer weet waar hij aan toe is over wat verantwoorde alcoholconsumptie is, is echt een groot probleem voor de geloofwaardigheid. Daar is niemand bij gebaat”.

De Wolf: “De wetenschap is nu aan zet. De consument heeft recht op duidelijke en betrouwbare informatie, ook en misschien wel juist als het gaat om ingewikkelde wetenschappelijke onderzoeken. Die onderzoeken worden met gemeenschapsgeld bekostigd en moeten daardoor ook voldoen aan de gebruikelijke wetenschappelijke normen. Het is aan de overheid om hierop toe te zien en vooral ook op een correcte manier van communicatie over die wetenschappelijke bevindingen. Wij pleiten daarom voor een open discussie tussen wetenschappers om de feiten goed op een rij te krijgen”.

STIVA vindt het belangrijk dat vooral geleerd wordt van dit incident en dat er bijvoorbeeld via het Nationaal Preventie Akkoord zorg voor wordt gedragen dat er in de toekomst consensus over wetenschappelijke feiten ontstaat en daarnaast ook wordt nagedacht over het belang van heldere en eerlijke wetenschapscommunicatie richting de consument.