Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Persbericht: Geen alcoholreclame in 2013 op zes jongerenzenders

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Voor het komende jaar (1 januari 2013 t/m 31 december 2013) zijn de televisiezenders Disney Channel, Disney XD en TeenNick als jongerenzender vastgesteld. Voor de radio zijn dit de zenders SLAM!FM, Wild FM Hitradio en Megastad Rotterdam. Een jongerenzender is een zender die gemiddeld méér dan 25% minderjarigen (jonger dan 18 jaar) bereikt.

Jongerenzenders in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken
De RvA verbiedt reclame voor alcoholhoudende drank te vertonen aan een publiek dat voor méér dan 25% bestaat uit minderjarigen. Daarom heeft de alcoholbranche in het kader van de zelfregulering duidelijke afspraken gemaakt op welke zenders wel en op welke zenders niet zal worden geadverteerd. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek is uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het programma-aanbod van een zender.

Verantwoorde marketing
De alcoholbranche vindt het belangrijk dat jongeren zo weinig mogelijk worden bereikt met alcoholreclame. STIVA directeur Peter de Wolf: “Bier, wijn en gedistilleerde dranken zijn mooie ambachtelijke producten waar je – met mate – van moet genieten. Maar alcoholhoudende drank is gemaakt voor volwassenen, niet voor jongeren. Daarom kiezen we er al tientallen jaren voor om onze marketing niet te richten op 18-minners. Want bij verantwoorde alcoholconsumptie hoort ook verantwoorde marketing. Ons jaarlijkse onderzoek naar jongerenzenders past daar prima bij en biedt duidelijkheid aan zowel adverteerder als zender”.

Televisiezenders
In de analyse voor TV zijn de volgende zenders betrokken: Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, Net 5, SBS 6, Veronica, Comedy Central, MTV, TMF, Discovery Channel, National Geographic Channel, Animal Planet, Disney XD, TeenNick, Disney Channel, Kindernet en Nickelodeon, TLC en 24Kitchen. De gegevens voor de analyse van de televisiezenders zijn afkomstig van de Stichting KijkOnderzoek. De zender Kindernet heeft geen uitzendingen in het tijdvak 21.00-06.00 uur. Nickelodeon heeft geen uitzending van 21.00-4.30 uur. Op deze zenders is het door de Mediawet niet toegestaan om alcoholreclame uit te zenden.

Radiozenders
De gegevens voor de analyse van de radiozenders zijn afkomstig uit het Nationaal LuisterOnderzoek (NLO) dat Intomart GfK in opdracht van Stichting NLO uitgevoerd. In het NLO worden alleen de zenders vermeld die aan het Radio-onderzoek deelnemen. Gemiddeld worden 45 radiozenders gemeten en deze maken ongeveer 95% van het totale luistervolume uit.

Alcoholreclame rondom programma’s op TV en radio
Voor alle overige televisie- en radiozenders geldt: reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, of tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen. Dit is vastgelegd in artikel 22 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.