Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Persbericht: Overgrote meerderheid etiketten heeft zwangerschapspictogram

STIVA is verheugd over de uitkomst van een meting (peildatum 1 juli 2015) naar het toepassingspercentage van het zwangerschapspictogram op etiketten en verpakkingen van alcoholhoudende drank. Uit de meting blijkt dat van alle etiketten in de wijnsector 67% een zwangerschapspictogram heeft, bij de biersector is het 92% en de gedistilleerdsector scoort 60%. Bij de eerste meting in 2013 bedroegen de toepassingspercentages 46% voor wijn, 0,5% bij bier en had 31% van de etiketten van gedistilleerde dranken een zwangerschapspictogram.

In 2013 is een start gemaakt met de vrijwillige inspanning van de alcoholbranche in Nederland (bier, wijn en gedistilleerd) om het zwangerschapspictogram zoveel mogelijk op de etiketten te laten plaatsen van alcoholhoudende drank. Dit gebeurt via de sectororganisaties (SpiritsNL, Nederlandse Brouwers en Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en STIVA. Het doel van het zwangerschapspictogram is om – aanvullend op bestaande voorlichting door de overheid via bijvoorbeeld verloskundigen – zwangere vrouwen duidelijk te maken dat zij geen alcoholhoudende dranken moeten drinken.

Peter de Wolf, directeur Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie: “De alcoholbranche ligt ruim voor op het schema ten aanzien van het bereiken van de toepassingspercentages van het zwangerschapspictogram op verpakkingen. De ambitie voor de toepassingspercentages die de branche in 2016 gerealiseerd zou hebben waren voor wijn 70%, bier 90% en gedistilleerd 60%. Die zijn dus een jaar voor planning al bijna gerealiseerd. Dit geeft eens te meer aan dat de alcoholbranche haar verantwoordelijkheid neemt en zelfregulering effectief is. STIVA en de sectororganisaties zullen het gebruik van het pictogram blijven stimuleren.”

Over STIVA
Verenigd in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken een actieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie en het terugdringen van alcoholmisbruik. Tevens bevordert STIVA een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA).zwangerschapslogo gif