Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Persbericht VVN en de producenten van alcoholhoudende dranken zetten succesvolle samenwerking voort

Vandaag ondertekent VVN met de Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken, het Productschap Wijn, de Nederlandse Brouwers en de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie een driejarige samenwerking. Deze samenwerking kreeg voor het eerst gestalte in 2001. Sinds 14 december 2001 kent Nederland Bob. De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en importeurs en producenten van bier, wijn en gedistilleerde dranken. De Bob-campagne dankt het succes aan de simpele en positieve boodschap: 100% Bob 0% op. Deze brede publiek-private samenwerking staat onder regie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en omvat drie groepen. Overheden (rijk, provincies, gemeenten, politie en justitie), maatschappelijke organisaties (Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert) en de alcoholbranche met de horeca. Over het algemeen houden mensen zich beter aan de alcohollimiet en hanteren dus de Bob-afspraak. Het aantal overtredingen daalde van 4,1% in 2002 naar 2,4% in 2010. De Bob-afspraak is door de Nederlandse weggebruiker enthousiast omarmd. Vanaf het begin van de Bob-campagne is het aantal drankrijders en, nog belangrijker, het aantal slachtoffers als gevolg van alcohol in het verkeer sterk teruggelopen. Was er in 2000 nog sprake van 200 dodelijke slachtoffers, in 2009 was dat al teruggelopen tot 95. In dezelfde periode liep het aantal ziekenhuisslachtoffers terug van 3.200 naar 2.200.

STIVA-directeur Peter de Wolf: “Evaluaties laten zien dat deze bij het publiek gewaardeerde campagnes vooral een positief effect hebben op de grootste groep van matige drinkers. En dat is ook de bedoeling. Daarmee is succesvol aangetoond dat brede samenwerking in het alcoholbeleid zijn effect heeft.. Voor een avondje stappen, wordt een afspraak gemaakt over wie er rijdt en dus niet drinkt. Zo werkt de Bob-afspraak. De Bob drinkt geen alcohol, en blijft fris”

VVN-directeur Linda van der Eijck: ”VVN is specifiek verantwoordelijk voor het creëren van het rechtstreekse contact met het publiek. Dat gebeurt bij evenementen, activiteiten en locaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau met de inzet van onze campageteams. Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van social media. VVN zet daarbij in op de online Bob-community op facebook (https://www.facebook.com/bedanktBob) . De voortzetting van de samenwerking met de producenten van alcoholhoudende dranken zorgt er voor dat VVN deze activiteiten kan blijven uitvoeren met haar netwerk van vele duizenden actieve vrijwilligers”