Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Persbericht WHO onderzoek toont succes Nederlands alcoholbeleid aan

Persbericht WHO onderzoek toont succes Nederlands alcoholbeleid aan

STIVA heeft met vreugde kennis genomen van een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hieruit blijkt dat Nederlandse jongeren veel minder zijn gaan drinken en dat Nederland het ook internationaal prima doet. Onze 11- en 13-jarigen behoren tot de top 5 van de matigste drinkers. Aan het onderzoek deden 39 landen mee.

Wekelijkse alcoholconsumptie

In tegenstelling tot de beeldvorming doen Nederlandse jongeren het heel goed op het gebied van alcoholconsumptie. Slechts 1 % van de 11-jarigen drinkt wekelijks alcohol, terwijl dat in de rest van de landen gemiddeld 4 % is. Van de 13-jarigen drinkt 4% wekelijks alcohol, terwijl het gemiddelde 8% is. De 15-jarigen scoren ongeveer gelijk aan het internationale gemiddelde.

Dronkenschap

Bovendien is slechts 1% van de 11-jarigen twee keer of vaker dronken geweest, terwijl het gemiddelde 2% is. Bij de 13-jarigen gaat het in Nederland om 3%, tegenover het internationale gemiddelde van 9%. En bij de 15-jarigen is dit 18%, terwijl hier het gemiddelde 32% is. Onze jongeren staan in de top 3 van landen waarin jongeren het minst vaak dronken zijn.

Hoe nu verder?

Peter de Wolf, directeur STIVA: “Het is goed om te zien dat alle inspanningen effect hebben. Door goed samen te werken goed tussen bedrijfsleven, overheid en voorlichtingsinstanties, gericht te controleren op leeftijdsgrenzen en vooral door ouders te betrekken bij de voorlichting, zijn deze resultaten tot stand gekomen. Een compliment ook aan de jongeren zelf. Vaak worden ze afgeschilderd als mensen die zich volstrekt onverantwoord gedragen. Dat ligt dus heel anders.” STIVA is nog niet tevreden. De Wolf: “Onze ambitie is om jongeren onder de 16 nog minder te laten drinken. Uiteraard kunnen we niet tevreden zijn als toch nog 1% van de 11-jarigen twee keer of vaker dronken is geweest. Maar we zijn op de goede weg. Voor iedereen is het nu wel duidelijk: ‘Geen 16? Geen druppel?”