Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Preventieakkoord kansloos zonder breed draagvlak

Preventieakkoord kansloos zonder breed draagvlak

Nog voordat het preventieakkoord problematisch alcoholgebruik gepresenteerd was bleek de discussie alweer volop geopend. Punt van kritiek dat vaak terug komt is dat het met zoveel partijen onmogelijk zou zijn om een vuist te maken.

Laten we even een stapje terug doen. Nederland loopt mee in de voorhoede in Europa als het gaat om verantwoorde alcoholconsumptie. We drinken steeds minder alcohol (17% minder in vergelijking met 2000) en jongeren beginnen later met drinken. Ook drinken ze gemiddeld genomen steeds minder. Een paar dagen vakantie naar Zweden laat zien dat het ook anders kan. Ondanks de dichtgetimmerde wetten is het problematisch alcoholgebruik volgens de WHO groter dan hier en zien we juist een toename van alcoholgebruik (16% meer ten opzichte van 2000). Dat laat onverlet dat er ook in Nederland uitdagingen zijn, maar die vereisen gerichte acties.

Het is niet gek dat in een veranderende samenleving alleen maar wet- en regelgeving niet afdoende zijn. Daar waar ik in mijn jeugd kon kiezen voor Nederland 1 en 2, kijken mijn kinderen vrijwel al helemaal niet meer naar de TV. Ze zijn niet alleen mediaconsumenten, maar genereren ook content. De grensposten bij Hazeldonk zijn afgebroken en kopen via internet is net zo ingeburgerd als bij de winkel om de hoek. Kortom: we moeten op zoek naar effectieve instrumenten die werken in de 21-e eeuw.

Zo heb je sterke en handhaafbare wetten nodig om de leeftijdsgrens te handhaven, maar kun je juist de kracht van zelfregulering gebruiken als het gaat om bijvoorbeeld social media. Uitgangspunt is dat de keuze om te drinken een bewuste keuze moet zijn, net zo goed als dat het volstrekt normaal is om niet te drinken.  Dat vereist een paar dingen. Het is goed als mensen zich bewust zijn van de gezondheidseffecten (positief en negatief) van het drinken van alcoholische dranken. Daarnaast is het net zo belangrijk dat we een breed palet alternatieven, inclusief bier met minder of geen alcohol, beschikbaar hebben. Zo maken we de bewuste keuze gemakkelijker. Tot slot moeten we communicatie- en marketingkracht gebruiken om de consument tot bewuste keuzes te verleiden. Brouwers kunnen en willen hun bijdrage blijven leveren in  die instrumentenmix van de 21-e eeuw.

Vanuit dit besef is de brede coalitie van ondertekenaars geen zwakte, maar juist een sterkte. Dat heet in goed Nederlands draagvlak en commitment. Daarmee kunnen we veel verder komen zoals de BOB-campagne bewijst.

Cees-Jan Adema –
directeur Nederlandse Brouwers