Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Reactie op regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’

STIVA vindt het een goede zaak dat er een plaats is ingeruimd voor het aanpakken van problematisch alcoholgebruik in het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de Toekomst.’

Het is belangrijk dat de positieve ontwikkelingen die we de afgelopen 15 jaar hebben gezien ten aanzien van verantwoorde alcoholconsumptie vervolg krijgen. Nederlandse jongeren drinken steeds minder en minder excessief. Voor volwassenen geldt hetzelfde. Alcohol en verkeersdeelname gaan niet samen en ook daar zien we een forse daling, evenals bij het drinken door zwangere vrouwen.

STIVA is verheugd om een bijdrage te leveren aan het voortzetten van al deze goede ontwikkelingen en ervaart het benoemen ervan in het nieuwe regeerakkoord als een steun in de rug om hier met nieuwe energie aan te werken.