Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Reactie STIVA op initiatiefwetvoorstel verhoging leeftijdgrens alcohol

Wanneer het Initiatiefwetsvoorstel van de ChristenUnie, PvdA, CDA, PvdD en SGP om de verkoopleeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar te verhogen door het parlement wordt bekrachtigd, is dit voor STIVA een politiek gegeven. Het is voor ons geen principiële discussie, maar uit pragmatisch oogpunt hebben we wel vragen. Voor STIVA is het van belang dat de nieuwe regels handhaafbaar zijn en niet leiden tot verschuiving naar bijvoorbeeld hokken en keten. Ook is het belangrijk dat de norm van 18 jaar geaccepteerd wordt door ouders. Helaas zien we dat dat voor de huidige norm ook nog niet altijd het geval is, dus daar is werk te verrichten.

STIVA zal het wetsvoorstel vanuit deze punten aandachtig bekijken en het gesprek aangaan met stakeholders. Uiteraard zullen we ons daar constructief in opstellen.