Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Revolutie in drinkcultuur Nederlandse jongeren

Deze week publiceerde het Trimbos Instituut het rapport ‘Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren’. Hierin wordt de ontwikkeling van onder meer alcoholconsumptie bekeken in de periode 2003 – 2015. Conclusie: Nederlandse scholieren drinken spectaculair minder vaak, minder veel en minder excessief. STIVA is enorm blij met deze ontwikkeling.

Gemiddelde consumptie sterk gedaald

In 2003 had 84% van de Nederlandse leerlingen van 12 t/m 16 jaar ooit gedronken (een glas). In 2015 is dit gehalveerd naar 43%. Alcoholconsumptie in de laatste maand (dus actuele consumptie) is gedaald van 55% in 2003 naar 23% in 2015.

Overmatig drinken meer dan gehalveerd

Ten aanzien van overmatig drinken is te zien dat dronkenschap/aangeschoten zijn steeds minder vaak voorkomt. Het gaat om een daling van 19% in 2003 naar 11% in 2015. Het percentage jongeren dat de afgelopen maand wel eens een keer 5 of meer glazen tijdens een gelegenheid heeft gedronken, is gedaald van 39% naar 16%.

Peter de Wolf, directeur STIVA: “We zijn enorm blij met deze ontwikkeling. Feitelijk kun je zeggen dat er zich een revolutie heeft voltrokken in de drinkcultuur bij Nederlandse jongeren. Over een periode van iets meer dan tien jaar is de gemiddelde Nederlandse jongere extreem minder veel en minder overmatig gaan drinken.”

Het is lastig om één allesomvattende verklaring voor deze ontwikkeling te geven. De Wolf: “Jongeren gaan – net als volwassenen – steeds bewuster om met gezondheid en leefstijl. Dit heeft bijgedragen aan de verbeterde resultaten, samen met een betere handhaving van de verkoopleeftijdsgrenzen, campagnes vanuit overheid en bedrijfsleven en een andere houding van ouders ten opzichte van alcohol en overmatig drinken. De stijging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar is pas ingegaan in 2014 en is dus niet zozeer de oorzaak, maar meer een sluitstuk op de ontwikkeling die we al vanaf 2003 hebben gezien.”

De Wolf vervolgt: “Uiteraard hopen we dat deze positieve trend zich doorzet. Dit vergt blijvende aandacht, inspanning en samenwerking van álle betrokkenen. Vanuit STIVA zetten we ons werk van de afgelopen decennia hierbij voort: toezien op verantwoorde alcoholmarketing en voorkomen van blootstellen van alcoholmarketing aan 18-minners.”