Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Stagnatie daling alcoholgebruik scholieren

Vandaag (30 juni 2020) verscheen het nieuwe Peilstationsonderzoek 2019. Uit de cijfers over alcoholconsumptie bij scholieren valt af te lezen dat sprake is van een stagnatie na een eerdere daling die vooral in de periode 2003 tot 2013 te zien was.

STIVA is blij dat het alcoholgebruik onder scholieren nog steeds rond het laagste punt van de afgelopen 20 jaar zit. Maar uiteraard hadden we gehoopt dat de stagnatie van de afgelopen jaren weer zou worden opgevolgd door een periode van verdere daling.

Als je inzoomt op alle data, valt te zien dat jongens in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar iets minder en minder excessief gaan drinken. Zo scoren jongens in de leeftijd van 15 en 16 jaar het laagst in twintig jaar tijd op de vraag of ze ooit hebben gedronken. Ook is te zien dat bij jongens in alle leeftijdsgroepen het percentage bingedrinkers (5 of meer glazen bij een gelegenheid) daalt, met uitzondering van de 14-jarigen.

Bij meisjes is helaas het omgekeerde te zien. Het aantal meisjes dat aangeeft de laatste maand minimaal 1x gedronken te hebben is bij alle leeftijdscategorie├źn gestegen en hetzelfde geldt voor bingedrinken.

Peter de Wolf, directeur STIVA: “Het is goed nieuws dat jongeren structureel minder drinken dan bijvoorbeeld zo’n 15 jaar geleden. Toen had nog 84% van alle scholieren gedronken en nu zit dat rond de 45%. Tegelijk hadden we ook gehoopt op een verdere daling. De nieuwe cijfers maken duidelijk dat differentiatie in aanpak belangrijk is. Er is verschil in ontwikkelingen tussen stad en platteland en ook het opleidingsniveau is van belang. Daarnaast moeten we op basis van deze nieuwe cijfers ook nadenken of we iets meer focus op het alcoholconsumptiegedrag van meisjes zouden moeten leggen. STIVA en de hele alcoholsector zal zich blijven inspannen om onder andere via onze commitments in het Nationaal Preventieakkoord een bijdrage te leveren aan een verdere daling van alcoholgebruik door minderjarigen”.