Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

STIVA verbaasd over WHO rapport

Reactie op WHO Global Status Report on Noncommunicable Diseases (NCD’s)

Algemeen

STIVA vindt het een goede zaak dat dit thema aandacht krijgt.

Op internationaal niveau is de alcoholbranche via de International Alliance for Responsible Drinking betrokken geweest om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van risicovolle alcoholconsumptie. Via www.producerscommitments.org zijn de grote internationale merken op dit terrein een initiatief gestart dat loopt van 2013 t/m 2018.

Ook is het verheugend om te zien dat in de meeste regio’s in de wereld en ook in de meeste landen in Europa een ontwikkeling te zien is dat overmatige alcoholconsumptie de afgelopen jaren is afgenomen.

Ook in Nederland is een afname te zien. Deze publicatie bevestigt andermaal dat Nederland aanzienlijk beter scoort dan andere landen in Europa. Zo is in Nederland het percentage van mensen die recentelijk aan binge drinken (6 glazen of meer bij 1 gelegenheid, afgelopen 30 dagen) hebben gedaan 6,3%, terwijl dat in andere landen (Duitsland 13,3%, Frankrijk 29,8%, Finland (35,9%) veel hoger ligt.

Punt van kritiek

Ondanks dat STIVA zich in een flink aantal doelstellingen in het rapport kan vinden, bestaat er op onderdelen de behoefte aan andere inzichten.

Deze WHO publicatie focust wat STIVA betreft te nadrukkelijk op de zgn. ‘best buys’ (beperking van beschikbaarheid, beperken alcoholreclame en verhogen van de prijs). STIVA ziet geen onderliggend bewijs dat dergelijke maatregelen leiden tot gunstiger drinkpatronen. Dit is in de praktijk ook terug te zien. Een land als Zweden waar de beschikbaarheid een stuk strenger is gereguleerd en geen alcoholhoudende drank (boven 1,2% alcohol) beschikbaar is in supermarkten, maar in door de overheid gerunde staatsalcoholwinkels, is het drinkpatroon veel ongunstiger. Zo heeft 9,9% van de bevolking een ‘alcohol use disorder’, in Nederland is dit 1,3%. Ook is de gemiddelde consumptie in Zweden in 2012 met 5% toegenomen ten opzichte van 2010, terwijl dat in Nederland juist gedaald is met 3%.

Verder is er geen consistent wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van een relatie tussen het beperken van alcoholreclame en schadelijke drinkpatronen.

Alle landen met strenger alcoholreclamebeleid (Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Finland) hebben een schadelijker drinkpatroon dan Nederland.

Conclusie

STIVA is van mening dat er door de WHO teveel wordt gekeken naar deze ‘best buys’ en dat te weinig wordt gekeken naar andere maatregelen zoals voorlichting en bewustwording van wat een verstandige manier van drinken is. Wat in ieder geval verbazing wekt is het consequent vragen om beperkende maatregel conform Scandinavisch beleid. Terwijl het Nederlandse beleid veel effectiever is gebleken.