Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Wetsvoorstel Drank- en Horecawet door Eerste Kamer aangenomen

Op 22 mei heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van de Drank- en Horecawet zonder stemming aangenomen. STIVA is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is en de wet een update heeft gekregen. Een belangrijke wijziging is dat het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet over gaat naar de gemeenten. Hiertoe hebben gemeenten meer mogelijkheid voor lokaal maatwerk.

Het is van essentieel belang dat gemeenten adequaat gaan controleren en in het bijzonder op de leeftijdgrenzen. We verwachten dat hierdoor het aantal jongeren dat onder de 16 jaar drinkt nog verder afneemt. Het Nederlandse alcoholbeleid was al effectief, maar de nieuwe Drank- en Horecawet geeft nog een extra push aan de positieve ontwikkeling dat minder jongeren onder de 16 jaar drinken.