Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Wetsvoorstel verhoging leeftijdsgrens aankoop alcohol 18 jaar aangenomen

Vandaag is het Initiatiefwetsvoorstel om de leeftijdsgrens te verhogen naar 18 jaar door de Tweede Kamer aangenomen. Dit betekent dat jongeren 18 jaar moeten zijn om alcoholhoudende drank te kunnen kopen. Daarnaast worden jongeren onder de 18 jaar strafbaar als zij alcohol bij zich hebben op een openbare plek of in de horeca. Bovendien is opgenomen dat de nieuwe Drank- en Horecawet die op 1 januari 2013 is ingegaan na 3 jaar ook geëvalueerd zal worden op de volgende punten: effectiviteit van de verhoging leeftijdgrens, handhaving van gemeenten  en de naleving van alcoholverstrekkers. 

Er was tijdens de plenaire behandeling een week eerder discussie over de invoeringsdatum. Een motie om de leeftijdsverhoging per 1 juli 2013 in te voeren is aangehouden. De nadrukkelijke verwachting is dan ook dat het voorstel op 1 januari 2014 in werking zal treden. Overigens moet het Initiatiefwetsvoorstel ook nog in de Eerste Kamer worden behandeld.