Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Zwangerschapspictogram

Zwangerschapspictogram

Het doel van het zwangerschapspictogram is om, aanvullend op bestaande voorlichting via bijvoorbeeld verloskundigen, zwangere vrouwen duidelijk te maken dat zij geen alcoholhoudende dranken moeten drinken.

De alcoholbranche spant zich in om het toepassen van het zwangerschapspictogram te stimuleren. Dit is gebeurd via de sectororganisaties en STIVA. Er is een driejarenplan opgesteld, waarbij de ambitie was om in 2016 voor bier 90%, wijn 70% en gedistilleerd 60% van de verpakkingen te voorzien van het zwangerschapspictogram. STIVA heeft via de sectoren ieder jaar een meting laten uitvoeren naar het toepassingspercentage van het pictogram.

STIVA is tevreden met de uitkomst van de eindmeting die is uitgevoerd op 1 juli 2016. Bij de eerste meting in 2013 had 0,5% van de verpakkingen van bier een zwangerschapspictogram. Bij wijn was dit 46% en van de verpakkingen van de gedistilleerd branche had 31% een zwangerschapsetiket. Bij de laatste meting van 2016 was dit voor bier 99,6%, voor wijn 81% en gedistilleerd 71%. De zelfopgelegde targets zijn dan ook ruimschoots gehaald.

Wanneer deze percentages worden gemiddeld op basis van de verkochte aantallen verpakkingen, betekent dit dat 89%* een zwangerschapspictogram heeft. In 2013 was dit nog 21%.

Daarnaast is het van belang dat verloskundigen, gynaecologen, huisartsen etc. vrouwen die zwanger willen worden of zijn juist informeren over de risico’s en mogelijke gevolgen van alcohol voor en tijdens de zwangerschap.

Het zwangerschapspictogram is beschikbaar via downloads op deze site.