Artikel Voeding NU: Nieuwe methode geen aanleiding om Nederlandse Alcoholrichtlijn naar beneden bij te stellen

15

dec

Uit een analyse, gepubliceerd  in het decembernummer van Voeding NU, vaktijdschrift over voeding en gezondheid, blijkt dat de nieuwe methode die de Nederlandse Gezondheidsraad heeft gebruikt geen aanleiding geeft om de alcoholrichtlijn van 2006 naar beneden bij te stellen. De Gezondheidsraad gebruikt in de onderbouwing van zijn advies de relaties tussen alcoholconsumptie en de kans op het krijgen van de tien meest belastende ziekten in Nederland. In het Voeding NU-artikel worden deze tien kansen gecombineerd. Het blijkt dat matige drinkers, mensen die één tot drie glazen alcohol per dag drinken, de laagste kans hebben om een van deze tien ziekten te krijgen.

De alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad uit 2015 is de strengste richtlijn in Europa. Die luidt: ‘Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’. In de media wordt dit advies vaak uitgelegd als ware het beter voor consumenten om helemaal geen alcohol te drinken. Ter onderbouwing waarom dit advies zoveel strenger is dan die van andere landen in de wereld, werd door de Gezondheidsraad aangegeven dat dat mede komt doordat in Nederland specifiek naar de tien ziekten wordt gekeken die samen de hoogste ziektelasten veroorzaken.

De analyse die auteurs en wetenschappers Henk Hendriks van Nutrition Support en Wim Calamé maakten, laat zien dat er geen wetenschappelijke basis is om matige alcoholconsumptie af te raden met als doel de meest belastende ziekten in Nederland terug te dringen. Ook de nieuwe methode die de Gezondheidsraad gebruikt, geeft hiervoor geen aanleiding. Matige consumptie betekent één glas (10 gram) per dag voor vrouwen en 2 glazen (20 gram) per dag voor mannen, zoals door de Gezondheidsraad gedefinieerd in de alcoholrichtlijn 2006.