Studentenverenigingen

06

maart

In mijn eerste studiejaar ben ik meteen lid geworden van een studentenvereniging; een keuze waarvan ik nooit spijt heb gehad. Naast dat ik er veel van mijn beste vrienden ontmoet heb, heb ik er ook veel dingen geleerd en ervaringen opgedaan op zowel sociaal als professioneel vlak. Ervaringen die je dankzij een vereniging in korte tijd op kan doen. Mijn eigen positieve ervaring, die ik met vele studenten deel die lid zijn (geweest) van een studentenvereniging, staat tegenover de negatieve aandacht voor studentenverenigingen in de media. Deze negatieve aandacht is vaak gelinkt aan alcoholgebruik onder studenten.

Het beeld van de roekeloos zuipende student wordt graag in media geschetst en toch, weten verenigingsstudenten, is het samen drinken alleen bijzaak. Gezelligheid en persoonlijke ontwikkeling staan voorop binnen de vereniging. In het huidige studieklimaat waar het behalen van een diploma binnen de gestelde krappe termijnen en het ondernemen van extracurriculaire activiteiten meer aandacht heeft dan ooit tevoren, vind ik het altijd fijn om naar mijn vereniging te gaan en daar aan de bar een biertje te drinken met mijn vrienden. Even ontspannen en weg uit de studieomgeving, geen stress over studiepunten.

Ik wil mij graag inzetten voor het behoud van de studentenverenigingen in Nederland. Dit jaar heb ik plaatsgenomen in het Dagelijks Bestuur der Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), de koepelorganisatie voor 47 studentenverenigingen in Nederland. ‘Verantwoord alcoholbeleid’ is een van de prioriteiten van de LKvV, als onderdeel van het sociëteitsbeleid. We zien dat verenigingen daar druk mee bezig zijn. Samen met STIVA en de Nederlandse Brouwers heeft de LKvV drie jaar geleden de Werkgroep Verantwoord Alcoholbeleid opgezet, waarin verschillende studentenverenigingen samen met deze drie partijen uitdagingen op het gebied van alcoholbeleid op verenigingen in kaart brengen.  Daarnaast wordt met de werkgroep gezocht naar oplossingen en verbeteringen voor deze uitdagingen. In 2018 heeft de LKvV namens haar 47 lidverenigingen het Nationaal Preventieakkoord, specifiek het deelakkoord Problematisch Alcoholgebruik, ondertekend. Studentenverenigingen zijn dus zeer bewust bezig met het voeren van een verantwoord alcoholbeleid. Zo hebben in Delft vijf grote verenigingen samen de gemeente en de TU Delft een intentieverklaring getekend ter preventie van problematisch alcoholgebruik. Voorlichting en bewustzijn staan binnen deze intentieverklaring centraal.

Het maken van de bewuste keuze voor het drinken van alcohol wordt daarnaast gestimuleerd door het beschikbaar stellen van alcoholarm- en alcoholvrijbier op studentenverenigingen; wij zien dat steeds meer verenigingen alcoholvrij bier opnemen in hun assortiment. Op deze manier kunnen leden genieten van een biertje wanneer zij bijvoorbeeld tentamens hebben of gewoon even geen alcohol willen drinken. En dat is net zo gezellig.

Meike Kievits – Assessor der Landelijke Kamer van Verenigingen