Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Q&A Nieuwe Alcoholwet

Per 1 juli 2021 is de nieuwe Drank- en Horecawet de ‘Alcoholwet’ van kracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat toezien op de wet in de detailhandel, waaronder online verkoop. De gemeente blijft dit doen voor de horeca.

Wij zetten veelgestelde vragen en antwoorden over de belangrijkste wijzigingen in deze wet omtrent alcoholmarketing  voor u op een rijtje. De lijst is samengesteld op basis van de vragen aan en antwoorden door VWS/NVWA antwoorden en wordt door ons verder aangevuld zodra wij meer informatie ontvangen.

25% KORTING

1. Wat houdt de 25% korting van de verkoopprijs in?
De actieprijs van alcoholhoudende drank mag niet meer dan 25% van de verkoopprijs zijn.

2.Als een verkooppartij een korting op de rekening geeft als de consument zelf komt ophalen i.p.v. laten bezorgen. Is dat ‘ophaalkorting’ of ‘alcoholkorting’?
Het hangt af van de manier waarop die korting wordt (vorm)gegeven in een gegeven situatie. Gebruikelijker is om kosten in rekening te brengen voor het bezorgen, zogenaamde bezorgkosten, en voor het ophalen geen extra kosten in rekening te brengen omdat daar geen kosten mee gemoeid gaan. Dus waarom zou men korting geven voor ophalen i.p.v. niet gewoon kosten in rekening brengen voor het bezorgen (een dienst wat extra kosten met zich meebrengt), wat gebruikelijk is? Als er toch een ophaalkorting wordt gegeven en die gegeven korting voor ophalen een verkapte korting op alcohol blijkt te zijn, dan mag die korting, evt. samen met andere kortingen, dus niet meer dan 25% bedragen.

3. Is het toegestaan dat retailer prijsvergelijking tussen eigen producten en die van andere aanbieders communiceert, waarbij verschil in prijs meer dan 25% bedraagt?
Nee

4. Mag dooskorting van 10% gezien worden als een van-prijs? Die wordt het hele jaar gegeven bij aankoop van een doos. De doos is dan het product waarvoor een bepaalde referentieprijs voor geldt en waar dan dus ook als een geheel korting op kan worden gegeven? Of moet dit gezien worden als kwantumvoordeel, hetgeen dat mogelijk wel onder de prijsacties valt?
Als een doos alcoholhoudende drank een product is dat gebruikelijk als zodanig wordt aangeboden/verstrekt, geldt voor het bepalen van de maximaal toegestane korting de daarvoor geldende prijs als uitgangspunt.

PREMIUM

4. Moet waarde van premiums/cadeaus apart ook voldoen aan de 25% regel?
De waarde van de premiums wordt betrokken bij het toezicht op de regels over prijsacties. Dit betekent dat de waarde van de premium niet meer mag zijn dan 25% van de reguliere prijs van de alcoholhoudende drank waar de premium bij wordt geleverd.

5. Hoe wordt de waarde van de premiums/cadeaus bepaald?
De NVWA zal nog kijken hoe de waarde van de premium zal worden vastgesteld.

6. Mag je bij aankoop van alcohol, iets met ‘niet alcohol’ als korting geven? Dus bv een 6 pack alcohol vrij bier, of een zak chips oid?
Dit wordt gezien als premium. Lees 4. Moet waarde van premiums/cadeaus apart ook voldoen aan de 25% regel? (hier link naar het antwoord)

7. Mag je bovenop 25 % een win actie doen? Dus bv; 25 % korting en maak kans op 1 van de 100 wedstrijdkaarten van het NL elftal?
Dat hangt af van de wijze waarop een win-actie wordt vormgegeven en hoe dat in de praktijk vormt krijgt. Komt het erop neer dat de kans dat consumenten iets winnen zo groot is dat nauwelijks sprake kan zijn van het ‘winnen’ maar in feite sprake is van ‘erbij krijgen’, dan kan zo’n zogenaamde prijs gezien worden als een cadeau/premiaat en zal dat moeten meewegen bij de maximale te geven korting. Bovendien zal bij een winactie, een promotioneel kansspel, ook voldaan moeten worden aan de daarvoor geldende regels en nagegaan worden of het op grond van de Kansspelwet is toegestaan.

SPAARACTIES

8. Hoe werkt het met loyaliteits / spaar campagnes? Wordt deze waarde als korting gezien?
Spaaracties en loyaliteitscampagnes kunnen gezien worden als een prijsactie. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de actie is vormgegeven en hoe dit in de praktijk vorm krijgt. Bij een spaaractie kan namelijk de indruk worden gewekt dat er meer dan 25% korting wordt gegeven op een alcoholhoudende drank. Dit is in strijd met de nieuwe regelgeving. De waarde van hetgeen waarvoor gespaard wordt (bijvoorbeeld korting in geld of een cadeau), mag nooit leiden tot een korting op de prijs van de alcoholhoudende drank van meer dan 25%.

B2B EN PRIJSACTIES 

9.Hoe wordt omgegaan met bedrijven die zowel business to business als business to consumer verkopen
Als een bedrijf naast B2B ook B2C verkoopt, geldt ook voor dat bedrijf, dat hij zich aan de regels omtrent prijsacties moet houden.