Duidelijke communicatie

STIVA vindt het belangrijk om duidelijk te communiceren over de feiten en cijfers van alcohol en samenleving

Verantwoorde alcoholconsumptie

STIVA wil een bijdrage leveren aan de bewustwording van consumenten om verantwoord alcohol te consumeren

Verantwoorde marketing

STIVA acht het van groot belang dat alcoholreclame op een verantwoorde wijze gebeurt

NIEUWS

10-10-2017
Reactie op regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ STIVA vindt het een goede zaak dat er een plaats is ingeruimd voor het aanpakken van problematisch alcoholgebruik in het regeerakkoord 2017-2021...