Duidelijke communicatie

STIVA vindt het belangrijk om duidelijk te communiceren over de feiten en cijfers van alcohol en samenleving

Verantwoorde alcoholconsumptie

STIVA wil een bijdrage leveren aan de bewustwording van consumenten om verantwoord alcohol te consumeren

Verantwoorde marketing

STIVA acht het van groot belang dat alcoholreclame op een verantwoorde wijze gebeurt

NIEUWS

27-03-2015
Percentage wekelijks drinkende jongeren gehalveerd... Deze week (24 maart jl.) publiceerde het internationale HBSC netwerk een trendrapportage waarbij gekeken werd naar het aantal jongeren dat wekelijks...
  • STIVA OP TWITTER