Ga direct naar de content

Privacy

Privacyverklaring

Wil je weten hoe wij omgaan met jouw gegevens?

Jouw privacy heeft onze hoogste prioriteit. Daarom behandelen en beveiligen wij
je persoonlijke gegevens ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Wie we zijn

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) wil een bijdrage leven aan
verantwoorde consumptie en verantwoorde marketing van alcoholhoudende
dranken. Onze website gebruiken wij voor het geven van informatie aan iedereen
die geïnteresseerd is in feiten, statistieken, onze activiteiten en ook onze
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Ook is er de mogelijkheid om
vragen te stellen via onze website.

Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens
genoemd. Wij delen geen persoonsgegevens met andere organisaties of
personen.

In deze privacyverklaring lees je wat persoonsgegevens zijn en hoe wij deze
verwerken. Natuurlijk houden we ons aan de in Nederland geldende regels over
verwerking van persoonsgegevens en privacy. Voor meer informatie over deze
regels zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast maken
wij gebruik van cookies. De manier waarop wij dit doen, kun je lezen in onze
cookieverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens?

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), gevestigd aan de
Saturnusstraat 60, unit 47, 2516 AH Den Haag, is verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van deze website.

Welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden

Wij verzamelen je voor- en achternaam, organisatienaam en e-mailadres
wanneer je vragen stelt via deze website. Deze gegevens zullen wij gebruiken om
antwoord te geven op de door jou gestelde vraag.

Op grond waarvan mogen wij jouw gegevens verwerken?

STIVA moet het bovenstaande gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen
baseren op een wettelijke grondslag. Wij verwerken deze gegevens om het
mogelijk te maken om vragen die jij hebt te kunnen beantwoorden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens maximaal 30 dagen.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Wat doen wij aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens?

Om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw
persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, nemen wij passende technische
en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
toetsen. Toetsing vindt in de regel één keer in de twee jaar plaats, tenzij
belangrijke aanpassingen of ontwikkelingen een eerdere of andere test
noodzakelijk maken.

Bezwaar tegen de verwerking en klachten over de wijze van verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@stiva.nl .

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen in het kader van
de website www.stiva.nl. Deze verklaring geldt dus niet voor websites, apps en/of
(sociale) mediaplatforms van derden die naar onze website doorlinken of
waarnaar wij op onze website verwijzen. Wij kunnen je niet garanderen dat deze
andere websites, apps en/of platforms op een betrouwbare en veilige manier met
jouw gegevens omgaan. We raden je daarom ook altijd aan om het daar
toepasselijke privacy-beleid goed door te nemen om te besluiten of je daarmee
akkoord bent.

Wijzigingen

We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat wij deze
van tijd tot tijd aanpassen. Zo blijf je steeds op de hoogte van de meest actuele
stand van zaken over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken en
beschermen.

Suggesties

Wij vertrouwen erop je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te
hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Jouw suggesties om de
zorgvuldigheid te verbeteren, ontvangen we graag via info@stiva.nl .

Versie

Maart 2023