Regelgeving

In Nederland heeft de alcoholbranche met twee vormen van regelgeving te maken, namelijk wetgeving (Drank- en Horecawet en Mediawet) en zelfregulering (Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken).

Drank- en Horecawet// regelgeving

In de Drank- en Horecawet staan regels voor het verkopen van alcoholhoudende drank (meer dan 0,5% alcohol)....

Mediawet// alcoholreclame, regelgeving, wetgeving

In de Mediawet staan regels voor de publieke en commerciële omroepen. De mediawet maakt een onderscheid...

Nederlandse Reclamecode// regelgeving, zelfregulering

In de Nederlandse Reclame Code (NRC) zijn de regels vastgelegd voor reclame. De NRC geldt voor alle reclames...

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken// alcoholreclame, zelfregulering

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. De...

Leeftijdgrenssticker// leeftijdgrenzen

In de Drank- en Horecawet staat dat de leeftijdsgrens voor de aankoop van alcoholhoudende dranken aangegeven...