Ga direct naar de content

Regelgeving

Alcoholwet

De overheid probeert problematisch alcoholgebruik tegen te gaan met regels en voorlichting. STIVA vindt het belangrijk dat de Alcoholwet goed wordt nageleefd. Ook door de alcoholsector.

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet over gegaan in de Alcoholwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de wet in de detailhandel, waaronder online verkoop. De gemeente doet dit voor de horeca. Naast de naam zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste hebben we hier voor je op een rij gezet.

Regels Alcoholwet

 • Supermarkten, slijterijen en webwinkels mogen maximaal 25% korting geven op alcoholische dranken;
 • bij het online bestellen van alcohol moet de koper actief aangeven dat hij 18 jaar of ouder is en moet verplicht vermeld worden dat de leeftijd van de koper bij aflevering wordt gecontroleerd;
 • meerderjarigen die alcohol geven aan minderjarigen op openbare plaatsen riskeren een boete;
 • het Nationaal preventieakkoord. Hierin staan onder meer verschillende afspraken om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Een van de doelen is dat in 2040 minder mensen overmatig alcohol gebruiken (van 8,9% naar 5%).

Overige regels om alcoholgebruik terug te dringen:

 • Overdag geen alcoholreclames op televisie en radio. Tussen 06.00 en 21.00 uur mogen televisie en radio geen reclame over alcohol uitzenden. Op die manier raken mensen overdag minder in de verleiding om alcohol te drinken.
 • Verbod op wederverstrekking: een minderjarige die alcohol koopt en doorgeeft aan een minderjarige is strafbaar.
 • Verplichte leeftijdscontrole bij online verkoop. Bij online verkoop van alcohol is de aanbieder of bezorger verplicht om de leeftijd van de koper te controleren.
 • Niet dronken over straat: dronken zijn op openbare plekken is strafbaar. Net als verstoring van de openbare orde. Daarnaast is het verboden om alcohol te schenken aan iemand die zichtbaar dronken is.

Alcoholgebruik in het verkeer

 • Bestuurders van voertuigen zoals auto’s, motoren en scooters en fietsen mogen maximaal 2 glazen alcohol (maximaal 0,5 promille alcohol).
 • Bestuurders die maximaal 5 jaar hun rijbewijs hebben mogen minder dan 1 glas alcohol (maximaal 0,2 promille alcohol).

Regels verkoop van alle alcoholhoudende drank

Sinds 1 januari 2014 geldt voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank een leeftijdsgrens van 18 jaar. Verkopers van alcoholhoudende drank stellen de leeftijd van jongeren vast via hun identiteitsbewijs. Om mogelijke problemen te voorkomen hebben supermarkten en ook een aantal horecagelegenheden daarom met elkaar afgesproken iedereen om legitimatie te vragen die er jonger uitziet dan 25 jaar. De leeftijdsgrenzen staan duidelijk vermeld op de plaats waar de alcoholhoudende drank wordt verkocht. De regels voor personeel zijn.

 • Personeelsleden in bedrijven waar alcoholhoudende drank wordt verkocht of verstrekt zijn minimaal 16 jaar;
 • leidinggevenden in bedrijven waar alcoholhoudende drank wordt verkocht of verstrekt zijn minimaal 21 jaar;
 • er is altijd een leidinggevende aanwezig die op de drank- en horecavergunning staat vermeld;
 • er is altijd een leidinggevende aanwezig die op de slijtersvergunning staat vermeld.

Meestgestelde vragen Alcoholwet

1. Wat houdt de 25% korting van de verkoopprijs in?

De prijsvermindering van alcoholhoudende drank mag niet meer dan 25% van de verkoopprijs zijn.

2. Is het toegestaan dat retailer prijsvergelijking tussen eigen producten en die van andere aanbieders communiceert, waarbij verschil in prijs meer dan 25% bedraagt?

Nee.

3. Mag dooskorting van 10%, die het hele jaar wordt gegeven bij aankoop van een doos, gezien worden als een van-prijs?

Als een doos alcoholhoudende drank een product is dat gebruikelijk als zodanig wordt aangeboden/verstrekt, geldt voor het bepalen van de maximaal toegestane korting de daarvoor geldende prijs als uitgangspunt.

4. Moet de waarde van premiums/cadeaus apart ook voldoen aan de 25% regel?

De waarde van de premiums wordt betrokken bij het toezicht op de regels over prijsacties. Dit betekent dat de waarde van de premium niet meer mag zijn dan 25% van de reguliere prijs van de alcoholhoudende drank waar de premium bij wordt geleverd.

5. Mag je bovenop 25% een winactie doen?

Dat hangt af van de wijze waarop een winactie wordt vormgegeven en hoe dat in de praktijk vormt krijgt. Komt het erop neer dat de kans dat consumenten iets winnen zo groot is dat nauwelijks sprake kan zijn van het ‘winnen’, maar in feite sprake is van ‘erbij krijgen’, dan kan zo’n zogenaamde prijs gezien worden als een cadeau en zal dat moeten meewegen bij de maximaal te geven korting. Bovendien zal bij een winactie, een promotioneel kansspel, ook voldaan moeten worden aan de daarvoor geldende regels en nagegaan worden of het op grond van de Kansspelwet is toegestaan.

6. Hoe zit het met spaaracties en loyaliteitscampagnes?

Spaaracties en loyaliteitscampagnes kunnen gezien worden als een prijsactie. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de actie is vormgegeven en hoe dit in de praktijk vorm krijgt. Bij een spaaractie kan namelijk de indruk worden gewekt dat er meer dan 25% korting wordt gegeven op een alcoholhoudende drank. Dit is in strijd met de regelgeving. De waarde van hetgeen waarvoor gespaard wordt (bijvoorbeeld korting in geld of een cadeau), mag nooit leiden tot een korting op de prijs van de alcoholhoudende drank van meer dan 25%.