Ga direct naar de content

Regelgeving

Mediawet

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, videoplatformdiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

De Mediawet maakt een onderscheid tussen reclame (aanprijzing) en sponsoring. Voor de alcoholbranche zijn met name de regels voor uitzendtijden, productplaatsing en sponsoring relevant. Het Commissariaat van de Media houdt toezicht op de naleving van de wet en kan een boete opleggen.

Uitzendtijden alcoholreclame

Alcoholreclame op radio en televisie mag niet voor 21.00 uur uitgezonden worden. Daar bovenop kiest STIVA ervoor om ook geen reclame uit te zenden op jongerenzenders. Ook niet op tijdstippen dat dat volgens de Mediawet wel zou mogen. Een jongerenzender is een zender waarvan gemiddeld meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen.

Sommige influencers vallen onder de Mediawet

Per 1 juli 2022 vallen influencers die meer dan 500.000 volgers hebben, die regelmatig video’s plaatsen, die daarmee geld verdienen en die zijn ingeschreven bij de KvK onder de Mediawet. Zij worden dan ‘audiovisuele mediadiensten op aanvraag’, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Netflix.

Deze influencers moeten zich aanmelden bij het Commissariaat voor de Media. Dit is de organisatie die de Mediawet controleert. De content die zij plaatsen, moet worden gecategoriseerd als reclame, sponsoring of product placement. Per categorie gelden verschillende regels, vooral gericht op het bekend maken van die commerciële samenwerking. Bij reclame kan dat niet meer via bijvoorbeeld #partner, maar moet dat met termen als #reclame en #ad.

Sponsoring

Sponsoring is het verstrekken van financiële of andere bijdragen voor de totstandkoming of aankoop van media-aanbod om de verspreiding daarvan naar het algemene publiek of een deel daarvan te bevorderen of mogelijk te maken. We hebben de belangrijkste regels voor u op een rij gezet:

  • De sponsor wordt vermeld;
  • bij de publieke omroep bestaat de vermelding van de sponsor alleen uit stilstaande beelden en is de vermelding niet beeldvullend;
  • bij de commerciële omroep dient tussen 06.00 en 21.00 uur op neutrale wijze de naam of (beeld)merk gemeld te worden. Na 21.00 uur hoeft dit niet neutraal te zijn, maar mag het geen aanprijzing zijn. Dan wordt het reclame en dat mag niet;
  • het vermelden van de sponsor duurt maximaal 5 seconden;
  • het vermelden mag plaatsvinden voor en na het programma en aan het begin en einde van de reclameblokken tijdens het programma.

Beleidsregels voor sponsoring

Per 1 september 2012 zijn er beleidsregels over reclame bij commerciële media-instellingen in werking getreden. Deze beleidsregels zijn door het Commissariaat voor de Media gemaakt en zijn een aanvulling op de Mediawet. Belangrijk is dat de definitie van een neutrale vermelding van naam, (beeld)merk en ander onderscheidend teken van de sponsor is aangevuld met de toevoeging ‘een vermelding of vertoning uitsluitend bestaande uit de naam of het (beeld)merk van de sponsor en bij de vertoning in stilstaand beeld’. Daarnaast wordt aangegeven dat een vermelding van de sponsor niet voorzien mag zijn van: (beeld)merk kwalificaties, slagzin, aanprijzing, herkenningsmelodie, adres of telefoonnummer. Opvallend is dat website hier niet genoemd wordt. Dat zou geïnterpreteerd kunnen worden dat een website wel genoemd mag worden.

Productplaatsing

Productplaatsing is het tegen betaling of soortgelijke vergoeding opnemen van of het verwijzen naar een product, dienst of (beeld)merk binnen het kader van een programma of met een programma overeenkomend onderdeel van het media-aanbod. De belangrijkste regels zijn:

  • Productplaatsing is verboden voor alle alcoholhoudende dranken bij programma’s van de publieke omroep;
  • productplaatsing bij de commerciële zenders is toegestaan na 21.00 uur;
  • het laten zien van een fles alcoholhoudende drank en het consumeren ervan mag;
  • het aanmoedigen om de betreffende drank te drinken of kopen mag niet.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het Commissariaat van de Media, cvdm.nl en naar wetten.overheid.nl.