Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Mediawet

Mediawet

In de Mediawet staan regels voor de publieke en commerciële omroepen. De mediawet maakt een onderscheid tussen reclame (aanprijzing) en sponsoring. Voor de alcoholbranche zijn met name de regels voor uitzendtijden, productplaatsing en sponsoring relevant. Het Commissariaat van de Media houdt toezicht op de naleving van deze wet en kan een boete opleggen. Meer informatie vindt u op www.wetten.overheid.nl

Uitzendtijden alcoholreclame
Alcoholreclame op radio en televisie mag niet voor 21.00 uur uitgezonden worden.

Sponsoring
Sponsoring is het verstrekken van financiële of andere bijdragen voor de totstandkoming of aankoop van media-aanbod, teneinde de verspreiding daarvan naar het algemene publiek of een deel daarvan te bevorderen of mogelijk te maken.
Hieronder de belangrijkste regels:

  • De sponsor wordt vermeld.
  • Bij de publieke omroep bestaat de vermelding van de sponsor alleen uit stilstaande beelden en is de vermelding niet beeldvullend.
  • Bij de commerciële omroep dient tussen 06.00 en 21.00 uur op neutrale wijze de naam of (beeld)merk gemeld te worden. Na 21.00 uur hoeft dit niet neutraal te zijn, maar mag het geen aanprijzing zijn. Dan wordt het reclame en dat mag niet.
  • Het vermelden van de sponsor duurt maximaal 5 seconden.
  • Het vermelden mag plaatsvinden voor en na het programma en aan het begin en einde van de reclameblokken tijdens het programma.

Productplaatsing
Productplaatsing is het tegen betaling of soortgelijke vergoeding opnemen van of het verwijzen naar een product, dienst of (beeld)merk binnen het kader van een programma, of met een programma overeenkomend onderdeel van het media-aanbod.
Hieronder de belangrijkste regels:

  • Productplaatsing is verboden voor alle alcoholhoudende dranken bij programma’s van de publieke omroep.
  • Productplaatsing bij de commerciële zenders is toegestaan na 21.00 uur.
  • Het laten zien van een fles alcoholhoudende drank en het consumeren ervan mag.
  • Het aanmoedigen om de betreffende drank te drinken of kopen mag niet.

Beleidsregels sponsoring
Op 1 september 2012 zijn er beleidsregels over reclame bij commerciële media-instellingen in werking getreden. Deze beleidsregels zijn door het Commissariaat voor de Media gemaakt en zijn een aanvulling op de Mediawet. Belangrijk is dat de definitie van een neutrale vermelding van naam, (beeld)merk en ander onderscheidend teken van de sponsor is aangevuld met de toevoeging “een vermelding of vertoning uitsluitend bestaande uit de naam of het (beeld)merk van de sponsor en bij de vertoning in stilstaand beeld.” Daarnaast wordt aangegeven dat een vermelding van de sponsor niet voorzien mag zijn van (beeld)merk kwalificaties, slagzin, aanprijzing, herkenningsmelodie, adres of telefoonnummer. Opvallend is dat website hier niet genoemd wordt. Dat zou geïnterpreteerd kunnen worden dat een website wel genoemd mag worden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het Commissariaat van de Media