Ga direct naar de content

Regelgeving

Nederlandse Reclame Code

In de Nederlandse Reclame Code (NRC) zijn de regels vastgelegd voor reclame. De NRC geldt voor alle reclames die in Nederland worden gemaakt. De NRC bestaat uit een algemeen gedeelte en bijzondere reclamecodes die gelden voor specifieke producten en diensten. De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) valt onder het bijzondere gedeelte. Dat betekent dat alcoholreclame moet voldoen aan zowel de NRC als de RvA.

Overtreding van de Code

Iedereen die meent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels in de Code kan hierover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). Dit onafhankelijke klachtenorgaan beoordeelt of een reclame in strijd is met de Code. In het geval van een overtreding van de Code beveelt de RCC de adverteerder aan voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De afdeling Compliance controleert vervolgens of de adverteerder gevolg heeft gegeven aan deze aanbeveling. In het geval van overtreding van de RvA kan de RCC of het College van Beroep een boete van maximaal € 50.000,- opleggen aan de bij STIVA aangesloten organisaties.

Meer informatie

Meer informatie over de NRC vindt u op reclamecode.nl.