Ga direct naar de content

Regelgeving

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) is de belangrijkste regelgeving in Nederland met betrekking tot alcoholreclame. Om mogelijke tegenstrijdigheid met de RvA te voorkomen toetst STIVA vooraf commercials van bij STIVA aangesloten organisaties, waarna u een officieel advies ontvangt. Daarnaast dienen horecapromoties bij STIVA aangemeld te worden.

Vooraf toetsen van commercials

Alle televisie-, bioscoop- en radiocommercials moeten voor uitzending getoetst worden op mogelijke tegenstrijdigheid met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. De toetsingscommissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van de branche en drie onafhankelijke deskundigen op het gebied van marketing, public affairs en wetenschap. Daarnaast beoordeelt een jongerenpanel alle commercials.

Spelregels adviesaanvraag commercials

 • De adviesvraag dient minimaal tien werkdagen voor uitzending aangevraagd te worden bij voorkeur zodra er een script of storyboard beschikbaar is;
 • de adviesvraag dient per e-mail gestuurd te worden aan info@stiva.nl en te bestaan uit een script, storyboard of video;
 • aan het vooraf toetsen zijn eenmalige kosten van € 500,- (excl. BTW) per gehele commercial verbonden;
 • het officiële advies ontvangt u binnen vijf werkdagen.

Aanmelden horecapromoties

Promoties die bestaan uit sampling georganiseerd door alcoholproducenten en -importeurs in horecagelegenheden en op evenementen dienen vooraf bij STIVA aangemeld te worden. STIVA-mystery guests controleren steekproefsgewijs horecapromoties op mogelijke tegenstrijdigheid met de RvA.

Spelregels aanmelden promoties

 • De hele branche is verplicht om horecapromoties die bestaan uit een sampling minimaal vijf werkdagen van tevoren bij STIVA aan te melden;
 • hiervoor dient eenmalig een inlogcode opgevraagd te worden bij STIVA waarna promoties aangemeld kunnen worden via een online platform;
 • geef een korte omschrijving van de promotie en vergeet niet de adresgegevens van de locatie en de promotietijden zo nauwkeurig mogelijk te vermelden;
 • per aangemelde horecapromotie wordt € 30,- in rekening gebracht;
 • bij een hit-and-run (maximaal vijf locaties in een stad op een datum) wordt eenmalig € 30,- in rekening gebracht. Geef precies aan op welk tijdstip welke locatie wordt bezocht;
 • indien de aangemelde promotie geannuleerd wordt, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag van aan STIVA te worden doorgegeven aan STIVA;
 • bij het niet aantreffen van de promotie door de mystery guest zullen de gemaakte kosten van de mystery guest in rekening worden gebracht.

Meer informatie

Bekijk hier de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken