Ga direct naar de content

Nieuws

Geen alcoholreclame op Nickelodeon en Disney Channel in 2023

STIVA heeft laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Dit betekent dat in 2023 op de televisiezenders Nickelodeon en Disney Channel geen alcoholreclame wordt uitgezonden. Geen enkele radiozender is aan te merken als jongerenzender. 

Jongerenzenders in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA)
In de Mediawet is vastgelegd dat voor 21.00 uur helemaal geen alcoholreclame mag worden uitgezonden. Daar bovenop kiest STIVA ervoor om ook geen reclame uit te zenden op jongerenzenders. Ook niet op tijdstippen dat dat volgens de Mediawet wel zou mogen. Een jongerenzender is een zender waarvan gemiddeld meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen. Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en Stichting Kijkonderzoek (SKO) hebben de onderzoeken uitgevoerd.

Ook geen reclame rond programma’s waar veel minderjarigen naar kijken
Voor alle televisie- en radiozenders geldt dat reclame voor alcoholhoudende drank niet mag worden uitgezonden rond programma’s waar veel minderjarigen naar kijken. Niet vooraf, tussendoor of na afloop. De grens ligt hier bij programma’s waar meer dan 25% 18-minners naar kijken.

Alcoholreclame is echt bedoeld voor volwassenen. Adverteerders moeten ervoor zorgen dat minderjarigen zo weinig alcoholreclame zien

Nationaal Preventieakkoord

In oktober 2022 is de tafel problematisch alcoholgebruik van het Nationaal Preventieakkoord stopgezet. STIVA vindt het desondanks nog steeds belangrijk om problematisch alcoholgebruik in samenwerking aan te pakken en draagt actief bij aan het behalen van de doelstellingen die zijn geformuleerd. Niet adverteren op zenders waar veel jongeren naar kijken en luisteren past daarbij. STIVA-directeur Peter de Wolf: “Alcoholreclame is echt bedoeld voor volwassenen. Adverteerders moeten ervoor zorgen dat minderjarigen zo weinig alcoholreclame zien. Daarom checkt STIVA wat jongerenzenders zijn en geldt de afspraak dat op die zenders geen alcoholreclame mag worden uitgezonden.”

Bereik van minderjarigen neemt steeds verder af

Recente cijfers laten zien dat minderjarigen nog nauwelijks alcoholreclame op televisie zien. Peter de Wolf van STIVA: ”In de afgelopen achttien jaar is het bereik van de groep 12 t/m 17-jarigen met 83% gedaald. 18-minners zien gemiddeld 2,6 seconden alcoholreclame op tv per dag. Ook op social media heeft STIVA afspraken gemaakt met alle social media platforms waardoor ook daar alcoholreclame nauwelijks terechtkomt bij minderjarigen.” Recent is STIVA nog een juridisch traject gestart richting een influencer die op TikTok content plaatste die leek op product placement met alcoholmerken, zonder medewerking en toestemming van die merken. Uiteindelijk zijn die posts verwijderd. “STIVA en de alcoholmerken zullen er op proactieve wijze ook in 2023 alles aan doen om alcoholreclame – via welk mediakanaal dan ook – niet terecht te laten komen bij minderjarigen.”