Ga direct naar de content

Nieuws

Onderzoek naar bereik minderjarigen via online alcoholreclame half december afgerond

STIVA doet mee aan een pilot onderzoek van de Stichting Reclame Code Commissie ( SRC) waarbij de focus ligt op het onderzoeken in hoeverre minderjarigen via online alcoholreclame worden bereikt. In het onderzoek wordt ook veel aandacht besteed aan reclame via influencers. 

STIVA is enthousiast over dit onderzoek naar online  reclame en werkt er actief aan mee. Dit levert een bijdrage aan het tijdig opsporen van fouten en onbedoeld bereik van minderjarigen. STIVA vindt het belangrijk om op deze manier zelfregulering robuuster te maken.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het online reclame domein groeit. Aan de andere kant staat het vertrouwen in online reclame onder druk. De Stichting Reclame Code (SRC) wil meer impact voor de zelfregulering in online reclame​. Daarom heeft ze samen met DEUS, specialist in artificial intelligence, tools ontwikkeld die  helpen om proactief online reclame te monitoren.

De SRC wil met behulp van onderstaande tools de proactieve dienstverlening in de toekomst uitbreiden als service richting haar achterban.

Wat zijn de tools van het onderzoek? 

  1. Door gebruik van zogeheten Avatars worden profielen van minderjarige websitegebruikers nagebootst. Zo wordt gemonitord of minderjarigen online banners te zien krijgen met reclame die niet voor deze groep bestemd is (in dit geval alcoholhoudende dranken).
  2. Social media posts: middels een social media listening tool worden social media accounts van influencers (die zich (deels) op minderjarigen lijken te richten), gescreend op berichten waarin reclame wordt gemaakt voor alcoholhoudend dranken.
  3. Video monitoring: met betrekking van onze eigen video monitoring tool worden YouTube video’s van bekende influencers (die zich (deels) op minderjarigen lijken te richten), gemonitord waarin reclame wordt gemaakt voor alcoholhoudende dranken. Ook kan (in toenemende mate automatisch) worden beoordeeld of de reclame als reclame herkenbaar is gemaakt, en dus in lijn is met de regels uit de Reclamecode Social Media en Influencer Marketing. De video monitoring tool maakt gebruik van Natural Language Processing (NLP); zo worden de transcripties van het gesproken woord automatisch gescreend.