Ga direct naar de content

Nieuws

Veilig Verkeer Nederland en Drankenbranche zetten hun 20-jarige samenwerking Bob-campagne voort

Vandaag ondertekenen Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), SpiritsNL, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), en de Nederlandse Brouwers een nieuwe vierjarige samenwerking. 

De Bob-campagne is bekend en wordt gewaardeerd. Vergeleken met 15 jaar geleden is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit meer dan gehalveerd. Sinds de start van de Bob-Campagne in 2001 is er tot 2017 een voortdurende daling van het aantal alcoholincidenten geweest. Bij de laatste meting in 2019 is er echter weer een lichte stijging te zien naar 2,3% in 2019. Op dit moment is niet bekend wat de oorzaken zijn van deze afwijking van de trend. VVN en de drankenbranche zien het als een aanmoediging om in samenwerking met de overheid de gerealiseerde daling van de afgelopen 20 jaar voort te zetten.

De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gezamenlijke producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer Nederland. ”Al 20 jaar werken we met veel partners aan de BOB-campagne. De kracht van de campagne is dat die heel breed wordt gedragen – door overheid én marktpartijen. Ook STIVA, de vertegenwoordiger van de drankenbranche, gaat VVN weer 4 jaar helpen met de BOB-campagne. Daarom complimenteer ik beide partijen met de verlengen van de samenwerking. Alleen samen zijn we succesvol! Veilig thuiskomen, daar gaat het om. Zeker nu we steeds meer bewegingsvrijheid krijgen”; aldus verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen.

Heldere consequente boodschap

De boodschap van de Bob-campagne is: spreek vooraf af wie er niet drinkt en dus nuchter terugrijdt naar huis, zodat iedereen veilig thuiskomt. De campagne wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,7 (Bron: Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2020). De slogan en tevens het handelingsperspectief hierbij luidt ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’. De Bob-campagne blijkt de katalysator te zijn van de sociale norm. Rijden met een slok op kan echt niet meer en tussen je vrienden een glaasje fris drinken in je favoriete café wordt direct in positieve zin begrepen.

Combinatie positieve voorlichting en handhaving zorgt voor vestiging van sociale norm

Het VVN-deel van de Bob-campagne bestaat eruit dat Veilig Verkeer Nederland met steun van de drankenbranche tijdens grote landelijke events. Ondanks COVID werd de BOB- campagne het vorig jaar coronaproof in 22 gemeenten uitgevoerd.

Het Bob campagneteam is in totaal 42 dagen op pad geweest. Ruim 300.000 mensen zijn in 2020 bereikt via evenementen zoals de Horecava, Vrienden van Amstel Live, de Foute Party, de Horecabeurs Drenthe, de Bob-Zomertour en de Bob-Wintertour. Tijdens 35.549 contactmomenten heeft het Bob-campagneteam Bob-afspraken gemaakt, met een giveaway voor onbeschonken bestuurders.

Door immer positieve toonzetting van de campagne is het niet drinken als je nog moet rijden makkelijker bespreekbaar en tot een zeer breed gedragen norm geworden. De combinatie van voorlichting en handhaving die tijdens de Bob-campagne hand in hand gaan is zeer succesvol gebleken.