Ga direct naar de content

Alcoholvrij code

Leeftijd van in reclame getoonde personen

Reclame voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende drank mag geen personen tonen die:

  • jonger zijn dan 18 jaar
  • evident jonger lijken dan 18 jaar.
    Voor reclame-uitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van geënsceneerde situaties met scripts en modellen die door of in opdracht van de adverteerder worden ingehuurd of bij samenwerkingen met een adverteerder, geldt dat er geen personen getoond mogen worden die:
  • jonger zijn dan 25 jaar
  • evident jonger lijken dan 25 jaar.

Het op initiatief en met financiële tegenprestatie van de adverteerder inzetten van een (bekende) persoon, zoals bijvoorbeeld sporters, influencers, artiesten, musici, etc. in reclame-uitingen, ook als dat via platforms gebeurt waarover de adverteerder geen (redactionele) controle heeft, niet zijnde activaties in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, is niet toegestaan indien deze persoon:

  • jonger zijn dan 25 jaar
  • evident jonger lijken dan 25 jaar.

Toelichting artikel 4
Op Facebook en andere (social netwerk)sites met foto’s waarop personen staan die
niet door de adverteerder zijn ingehuurd en waarbij de content van de site beheerd
wordt door of namens de adverteerder en waar de adverteerder redactionele controle
over heeft, geldt dat de afgebeelde personen 18 jaar of ouder moeten zijn.
Evenementen waarbij personen jonger dan 18 jaar actief zijn (zoals bijvoorbeeld voetbalwedstrijden en concerten) mogen wel gesponsord worden, zolang deze minderjarige sporters, musici en/of artiesten niet actief worden ingezet in het kader van aanprijzing van alcoholhoudende drank.