Ga direct naar de content

Alcoholvrij code

Niet specifiek richten tot minderjarigen

Reclame voor een alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij dit artikel 3 niet toegestaan.

Toelichting artikel 3
Verboden reclame-uitingen in het kader van artikel 3 van de RvAVA zijn in ieder geval
(deze opsomming is niet limitatief):

 • uitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van tieneridolen;
 • uitingen/acties waarbij gebruik wordt gemaakt van promotionele items (zoals
  poppetjes, knuffels, speelgoedauto’s, spelletjes, stickers, buttons,
  voetbalplaatjes, strandspeelgoed of schoolgerelateerde artikelen) voor zover
  deze specifiek gericht zijn op minderjarigen;
 • gratis te downloaden muziek, die specifiek gericht is op tieners;
 • uitingen die gebruik maken van muziek die specifiek gericht is op tieners;
 • uitingen die gebruik maken van jongerentaal;
 • uitingen die gebruik maken van situaties die refereren aan tienergedrag:
  puberen, tienerverliefdheid, schoolfeesten, examens;
 • uitingen waarin sinterklaas of kerstman worden afgebeeld voor zover deze
  specifiek gericht zijn op minderjarigen;
 • uitingen die gebruik maken van vormgeving die op het moment van gebruik
  specifiek populair is onder minderjarigen;
 • uitingen waarbij gebruik gemaakt wordt van namen en/of afbeeldingen van dierentuinen en dierenparken;
 • activaties waarbij – direct gekoppeld aan de verkoop van alcoholhoudende dranken – toegangskaarten of andere items worden weggegeven die afkomstig zijn van dierentuinen of pretparken;
 • het (doen) aanbieden van premiums aan minderjarigen tijdens promoties;
 • het in het kader van reclame voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken nabouwen van sportstadions met verpakkingen van alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken;
 • het in het kader van reclame voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken bouwen van een ereboog met verpakkingen van alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken bij de entree van een verkooppunt van alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken waar iedere bezoeker onderdoor moet lopen die dit verkooppunt betreedt;
 • het in het kader van reclame voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken gebruikmaken van actiedisplays met knipperende verlichte elementen, behoudens voor zover deze een functie hebben voor het verstrekken van informatie aan consumenten in het kader van een aankoopbeslissing, voor zover deze specifiek gericht zijn op minderjarigen;
 • het in het kader van reclame voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken gebruikmaken van interactieve (rollende) actiedisplays voor zover deze specifiek gericht zijn op minderjarigen.